Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "Банк "Український капітал". Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата здійснення дії: 12.04.2013
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22868414
Місцезнаходження емітента: м. Київ, пр-т. Перемоги, 67
Голова ПравлінняГаврилюк Володимир Юрійович

12.04.2013 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "Банк "Український капітал" (надалі - банк) (протокол №1 від 12.04.2013 р.), в зв’язку з закінченням терміну дії повноважень членів Наглядової ради, прийняті наступні рішення:
Припинити повноваження (звільнення):
Голови Наглядової ради - Прокопенка Олексія Олександровича (паспорт: не надана згода). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 4,44%. Строк, протягом якого особа перебувала на даній посаді 12 років.
Члена Наглядової ради - Матійка Дмитра Валентиновича (паспорт: не надана згода). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,43 %. Строк, протягом якого особа перебувала на даній посаді 4 роки.
Члена Наглядової ради - Семчука Олега Михайловича (паспорт: не надана згода ). Володiє часткою в статутному капіталі емітента 0,13 %. Строк, протягом якого особа перебувала на даній посаді 4 роки.
Обрати (призначити) Наглядову раду банку на наступний термін повноважень-3 роки, у складі:
Голова Наглядової ради - Прокопенко Олексій Олександрович (паспорт: не надана згода ). Володіє часткою в статутному капіталі банку 4,44%, що становить 3503752 простих іменних акцій банку. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: радник Голови Правління ПрАТ «СК «АКВ Гарант».;
Член Наглядової ради - Матійко Дмитро Валентинович (паспорт: не надана згода). Володіє часткою в статутному капіталі банку 0,43%, що становить 340000 простих іменних акцій банку. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: спеціаліст юридичного управління банку.;
Член Наглядової ради - Семчук Олег Михайлович (паспорт: не надана згода). Володіє часткою в статутному капіталі банку 0,13%, що становить 101679 простих іменних акцій банку. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальник відділу акціонерного капіталу та ліцензування банку, працював у ТОВ “І.С.У.” на посаді директора.
Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.