Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю "Банк Фамільний". Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата здійснення дії: 01.04.2013
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 20042839
Місцезнаходження емітента: 83052,Україна,м.Донецьк, пр-т Миру,59
Голова ПравлінняДолженко Ольга Володимирівна

Рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Банк Фамільний" (Протокол №4/2013 вiд 01.04.2013 року) призначений членом Правління Банку Резник Дмитро Віталійович (паспорт серiї ВВ №186118, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в місті Донецьку, 17.12.1997 р.). Частки в Статутному капiталi Банку не має. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До цього призначення вказана особа обiймала посаду начальника управління казначейства та операцій з цінними паперами в Публiчному АТ "Банк Фамiльний". Термін призначення невизначений.

Підпис
3.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління Долженко Ольга Володимирівна