Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "КИЇВЕНЕРГО". Повідомлення про проведення загальних зборів

Дата здійснення дії: 13.02.2013
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131305
Місцезнаходження емітента: 01001, м.Київ, вул. Івана Франка, 5
Генеральний директорФоменко Олександр Валерійович

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, площа І. Франка, 5
код за ЄДРПОУ 00131305
(далі також «Товариство»)
повідомляє
про те, що «05» березня 2013 року о 11 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, пл. І.Франка, 5 (актова зала) відповідно до ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства.
2. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.
Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери Товариства не мають права вносити пропозиції до порядку денного цих позачергових Загальних зборів Товариства.
Перелік акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на «05» березня 2013 року, складається станом на 24 годину «27» лютого 2013 року.
Дата складання переліку акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» для здійснення персонального повідомлення про проведення «05» березня 2013 року позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - «08» лютого 2013 року.
Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» «05» березня 2013 року з 9-30 години до 10-30 години за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства: Україна, м. Київ, пл. І.Франка, 5 (актова зала).
Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.
Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом ознайомлення з ними за адресою: м. Київ, вул. Станіславського буд. 1/3, кв. 6 (2-й поверх праворуч) у робочі дні з 08:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 12:45), у т.ч. шляхом отримання їх копій для ознайомлення. В день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Посадова особа ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу корпоративного управління Товариства Заїка Оксана Сергіївна, тел. 207-61-24.
Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер або його поважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: Україна, місто Київ, вул. Станіславського буд. 1/3, кв. 6 (2-й поверх праворуч) у робочі дні з 08:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 12:45) із письмовою заявою на ім’я Товариства.
За інформацією звертатися за телефонами: (044) 207-61-24.
Наглядова рада ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».