Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "Комерційний Банк "Центр". Повідомлення Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата здійснення дії: 27.11.2012
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37119553
Місцезнаходження емітента: 03039, м. Київ, пр. Науки,54Б
Голова ПравлінняМаломуж Сергій Володимирович

Наказом ПАТ КБ «Центр» № 31-К від 27.11.2012р. звільнено Карпенка Сергія Миколайовича - начальника управління фінансового моніторингу, члена Правління – відповідального працівника за організацію фінансового моніторингу за власним бажанням з 27 листопада 2012р. Підстава - заява Карпенка С.М. Паспортні дані: серія СН №011997, виданий Залізничним РУГУ МВС України в м. Києві 29.06.1995р. Часткою в статутному капіталі емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мав. Перебував на посаді: з 07.07.2010р. Замість звільненої особи на кінець дня 27 листопада 2012 р. нікого не призначено.