Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Закрите акціонерне товариство "Українська міжбанківська валютна біржа". Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Дата здійснення дії: 26.11.2007
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22877057
Місцезнаходження емітента: 04070, м. Київ, вул. Межигірська, 1
Голова ПравлінняПереверзев Петро Петрович

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
Закрите акціонерне товариство “Українська міжбанківська валютна біржа” (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 22877057; місцезнаходження - 04070, м. Київ, вул. Межигірська, 1; тел./факс (044) 461-54-30; uice@uice.com.ua)
Дата вчинення дії 26.11.2007 року.

26.11.2007р. позачерговими Загальними зборами акціонерів ЗАТ”УМВБ”(протокол від 26.11.2007 року №11) були прийняті наступні рішення про зміни у складі посадових осіб Товариства.

Призначити Головою Правління – Переверзева Петра Петровича(паспорт СН№ 966116 виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві,23.12.98р.).Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обіймав посаду Генерального директора ТОВ ”Сучасні фінансові інструменти”. Обирається строком на 1 рік.

Звільнити Голову Ради директорів – Андронова Олега Борисовича(паспорт СН№ 697786 виданий Старокиївським РУ ГУ МВД України в місті Києві,16.06.98р.). Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді з 02.11.1998р.

Призначити Заступника Головою Правління – Лемішевську Тетяну Григорівну(паспорт СН №317225 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві,29.11.96р.).Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обіймала посаду директора з розвитку ринків ЗАТ”УМВБ”. Обирається строком на 1 рік.

Призначити членом Правління – Ліпинську Олену Олександрівну(паспорт СО№ 046065 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві,19.01.99р.).Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обіймала посаду Головного бухгалтера ЗАТ”УМВБ”. Обирається строком на 1 рік.

Призначити членом Правління – Рогового Василя Васильовича(паспорт СН № 233508 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві,18.07.96р.).Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обирається строком на 1 рік.

Призначити членом Правління – Черних Сергія Петровича.Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обирається строком на 1 рік.

Звільнити члена Біржової ради – Купайгородського Еміля Омеляновича(паспорт СО
№ 317628 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві,22.02.99р.).Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді з 30.05.2007

Звільнити члена Біржової ради – Гетьманенко Юрія Івановича( паспорт СО № 063760
виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві,09.04.99р.).Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді з 30.05.2007.
Призначити членом Біржової ради – ВАТ ”Державний ощадний банк України”(код ЄДРПОУ 00032129,місцезнаходження: м.Київ, вул. Госпітальна,12-г).Частка в статутному капіталі Товариства – 2,5%.Обирається строком на 5 років.
Представник юридичної особи – Гулей Анатолій Іванович(паспорт МЕ №735658 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві,23.03.06р.). Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обіймає посаду Голови Правління ВАТ„Державний ощадний банк України”.
Представник юридичної особи – Берадзе Георгій Риносійович (паспорт СО № 717407 виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві, 06.11.01р. ) Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обіймає посаду заступника Міністра Кабінету Міністрів.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління Переверзев Петро Петрович