Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю "Банк Фамільний". Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата здійснення дії: 13.06.2012
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 20042839
Місцезнаходження емітента: 83052,Україна,м.Донецьк, пр-т Миру,59
Голова ПравлінняДолженко Ольга Володимирівна

Текст повідомлення:
1.Рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Банк Фамільний", (Протокол №5/2012 вiд 13.06.2012 року) прийнято рiшення про припинення повноважень члена Правління Банку Коломієць Олени Викторівни (паспорт серiї ВА №777843, виданий Харцизьким МВ УВС України в Донецькій обл.,27.06.1997р.), частки в статутному капiталi товариства не має. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, на данiй посадi - з 15.05.2005 року.
2.Рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Банк Фамільний", (Протокол №5/2012 вiд 13.06.2012 року) призначений на посаду Заступника Голови Правління Банку -начальника Юридичного управління Квашнін Олександр Сергійович (паспорт серiї ВВ №480619, виданий Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькій обл.,15.07.1998р.), частки в статутному капiталi товариства не має. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До цього призначення вказана особа обiймала посаду начальника Юридичного управління в Публiчному АТ "Банк Фамiльний"

Підпис
3.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління Долженко Ольга Володимирівна