Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "Ардер". Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «АРДЕР»

Дата здійснення дії: 30.04.2012
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35416011
Місцезнаходження емітента: м.Київ, вул. Гарматна,18 індекс 03067
ДиректорНога Ярослав Петрович

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «АРДЕР»
Місцезнаходження: 03067, м. Київ, вул.. Гарматна,18
Дата, час та місце проведення зборів: «30» квітня 2012 року о 14:00 за адресою: 03067, м. Київ, вул.. Гарматна,18, під’їзд 4, цокольний поверх, оф.1.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у зборах: з 13:00 до 13:50
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: «26» квітня 2012 року.
Порядок денний:
1.Обрання лічильної комісії, головуючого та секретаря зборів.
2.Розгляд звіту виконавчого органу за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту щодо його затвердження.
3. Розгляд звіту ревізора за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту щодо його затвердження.
4.Затвердження річного звіту товариства за 2011р.
5. Розподіл прибутку (визначення напрямків покриття збитків) товариства за 2011р.
6. Затвердження напрямків діяльності товариства та його планів на 2012р.
7. Внесення змін до статуту та затвердження його в новій редакції.
8. Переобрання Директора товариства.
9. Обрання наглядової ради товариства.
10. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління.
11. Затвердження внутрішніх положень товариства.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів в робочі дні у робочий час з 09: 00 до 18:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за місцезнаходженням Товариства: 03067, м. Київ, вул.. Гарматна,18, під’їзд 4, цокольний поверх, оф.1.
Відповідальний за ознайомлення з документами – Директор Нога Ярослав Петрович.
Для участі у зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу і повноваження особи, та довіреність (для представника акціонера), оформлену відповідно до чинного законодавства.
Довідки за телефоном : +38044 2236255.
Директор Нога Я.П.