Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Закрите акціонерне товариство "Красноградський м`ясокомбінат". відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата здійснення дії: 01.11.2007
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00444168
Місцезнаходження емітента: 63050 Харківська обл., м. Красноград, вул. Українська, 162
Голова ПравлінняФомін Грант Валерійович

На засіданні Спостережної ради ЗАТ "Красноградський м`ясокомбінат" (далі – товариство) (протокол від 01.11.2007 року) було прийнято рішення про звільненя з посади Голови Правління Фоміна Гранта Валерійовича (паспорт: МК 017155 виданий Київським МВРВХМУУМВСУ в Харківській області 17.08.1995р.). В статутному капіталі емітента частки не має. На посаді Голови Правління товариства перебував 2 роки 6 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
На засіданні Спостережної ради товариства (протокол від 01.11.2007 року) було прийнято рішення про обрання Стариченко Володимира Миколайовича (паспорт ММ 103663 виданий Фрунзенським РВХМУУМВСУ в Харківській області 19.02.1999р) виконуючим обов’язки Голови Правління товариства на строк до затвердження на загальних зборах товариства. В статутному капіталі емітента частки не має. Протягом своєї дiяльностi займав посади – ст. економіст, начальник відділу, начальник управління, начальник головного управління, начальник департаменту, заступник директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Крім того, на засіданні Спостережної ради товариства (протокол від 01.11.2007 року) було розглянуто та задовільнено заяву Стариченко В.М. про звільнення його з посади члена Спостережної ради; було прийнято рішення відсторонити Стариченко В.М. від виконання обов’язків члена Спостережної ради з 01.11.2005р., та було прийнято рішення скликати загальні збори акціонерів товариства до питань порядку денного яких включити питання про зміни у складі Спостережної ради товариства.