Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "Банк "Український капітал". Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Дата здійснення дії: 02.03.2012
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22868414
Місцезнаходження емітента: м. Київ, пр-т. Перемоги, 67
Голова ПравлінняГаврилюк Володимир Юрійович

02.03.2012 року Емітент отримав від депозитарію зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів. В зв’язку з проведенням додаткового випуску акцій статутний капітал Емітента збільшився до 85320 тис. грн. В результаті розміщення додаткових акцій пакет акцій власника - фізичної особи, що володіє більше 10% голосуючих акцій не змінився та становить 44673091 шт., але відсоток у статутному капіталу зменшився та становить 56,55% голосуючих акцій.