Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго", Відкрите акціонерне товариство. Особлива інформація про емітента

Дата здійснення дії: 30.10.2007
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131305
Місцезнаходження емітента: 01001, м.Київ, вул. Івана Франка, 5
Голова правління - генральний директорЯщенко Борис Васильович

Відповідно до Додатку 14
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів

П Повне найменування емітента Акціонерна енергопостачальна компанія
«Київенерго»
Організаційно - правова форма
емітента
Відкрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ емітента:
00131305
Місцезнаходження емітента: 01001, м. Київ, пл. І. Франка, 5
Міжміський код, телефон та факс
емітента: тел.: 8(044)239-42-07;
факс: 8(044)239-47-06
Електронна поштова адреса емітента: vku@kievenergo.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації:

Не використовується
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

Текст повідомлення:

Відповідно до рішення Спостережної ради АК «Київенерго» від 30 жовтня 2007 року, прийнятого відповідно до Статуту АК «Київенерго», у складі посадових осіб АК «Київенерго» відбулися такі зміни.
Обрано (призначено):
Бенашвілі Давіда Бердійовича на посаду члена Правління АК «Київенерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Паспорт № 4598 727645, виданий ВВС Береговой м. Москви, 30.11.1999 року. Посади які обіймав протягом своєї діяльності: генеральний директор ЗАТ «ЦБК Кама», генеральний директор ТОВ «Камабумпром», член Ради директорів «ЦБК Кама», ТОВ «Мтквари - енергетика». Обраний на строк відповідно до Статуту АК «Київенерго».
Рішення про обрання Бенашвілі Давіда Бердійовича членом Правління АК «Київенерго» вступає в дію після отримання дозволу державного центру зайнятості на працевлаштування (роз’яснення чи іншого офіційного повідомлення про можливість працевлаштування) Бенашвілі Давіда Бердійовича на посаді член Правління АК «Київенерго».
Інформація складена на підставі даних отриманих від обраної особи. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні (інформація викладена на підставі отриманих від обраної особи даних) та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством про цінні папери.

Директор з правового Д.В. Усатюк
забезпечення
М.П. 01.11.2007