Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "КИЇВЕНЕРГО". Відомості про зміну складу посадових осіб Емітента

Дата здійснення дії: 23.01.2012
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131305
Місцезнаходження емітента: 01001, м.Київ, вул. Івана Франка, 5
Генеральний директорФоменко Олександр Валерійович

1. Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 23.01.2012 прийняті рішення (протокол від 23.01.2012 №1/2012):
1.1. Відкликати:
- з посади члена Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Омеляновського Петра Йосиповича, члена Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Паспортні дані: серія КА №058974, виданий 20.03.1996 Кам‘янка-Бузьким РВ УМВС України в Львівській області. На момент відкликання володів 0,0000009% (1 акція) статутного фонду ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді з 05.04.2011.
- з посади члена Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Маслова Ігоря Олександровича, члена Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Паспортні дані: серія ВВ №270964, виданий 06.03.1998 Ц-Міськ. РВ Горлівськ. МУУМВС України у Донецькій обл. На момент відкликання володів 0,0000009% (1 акція) статутного фонду ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді з 05.04.2011.
- з посади члена Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Захарчука Олексія Миколайовича, члена Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Паспортні дані: серія ВС №114566, виданий 30.12.1999 Гірницьким РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області. На момент відкликання володів 0,0000009% (1 акція) статутного фонду ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді з 05.04.2011.
- з посади члена Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Познякова Олександра Вікторовича, члена Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Паспортні дані: серія ВВ №382569, виданий 18.04.1998 Ц-Міським РВ Горлівського МУУМВС України у Донецькій області. На момент відкликання володів 0,000005% (6 акцій) статутного фонду ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді з 05.04.2011.
- з посади члена Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Салоїд Олену Олександрівну, члена Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Паспортні дані: серія ВС№ 983131, виданий 28.03.2001 Харцизьким МВ УМВС України в Донецькій обл. На момент відкликання володіла 0,0000009% (1 акція) статутного фонду ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді з 05.04.2011.
- з посади члена Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Калайду Олексія Володимировича, члена Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Паспортні дані: серія ВС №007014, виданий 18.11.1999 Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьк. На момент відкликання володів 0,0000009% (1 акція) статутного фонду ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді з 05.04.2011.

- з посади члена Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Фрицьку Любов Василівну, члена Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Паспортні дані: серія КА №425960, виданий 13.05.1997 Галицьким РВ ЛМІ ІМВС України у Львівській обл. На момент відкликання володіла 0,0000009% (1 акція) статутного фонду ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді з 05.04.2011.
- з посади члена Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Сиромятову Вікторію Олексіївну, члена Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Паспортні дані: серія ВВ №268206, виданий 15.01.1998 Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. На момент відкликання володіла 0,0000009% (1 акція) статутного фонду ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді з 05.04.2011.
- з посади члена Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Національну акціонерну компанію «Енергетична компанія України», члена Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Компанія є юридичною особою. Код ЄДРПОУ 32984271. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Хрещатик, 34. На момент відкликання володіла 25,0000% (27 091 071 акцій) статутного фонду ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді з 05.04.2011.

1.2. Обрати:
- на посаду члена Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Плачкова Івана Васильовича.. Паспортні дані: серія СН №038986, виданий 28.12.1995 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві. На момент обрання володів 0,0004% (417 акцій) статутного фонду ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» безстроково. Посади, якi обіймав протягом своєї діяльності: Голова Одеської обласної державної адміністрації; Радник Президента України; Заступник Керівника Державного управління справами; Президент ТОВ «Велес».
- на посаду члена Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Національну акціонерну компанію «Енергетична компанія України». Компанія є юридичною особою. Код ЄДРПОУ 32984271. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Хрещатик, 34. На момент обрання володіла 25,0000% (27 091 071 акцій) статутного фонду ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» безстроково.
- на посаду члена Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» ДТЕК ІНВЕСТМЕНТС Б.В. (DTEK INVESTMENTS B.V.). Компанія є юридичною особою. Код ЄДРПОУ – відсутній (номер у торговельному реєстрі Торгової Палати м. Амстердам – 34284942). На момент обрання володіла 0,0000046% (5 акцій) статутного фонду ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Місцезнаходження: Schiphol Boulevard 231 Tower B 5th floor, 1118BH Luchthaven Schiphol, The Netherlands, (Нідерланди). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» безстроково.
- на посаду члена Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.),. Компанія є юридичною особою. Код ЄДРПОУ відсутній (номер у торговельному реєстрі Торгової Палати м. Амстердам – 34334895). На момент обрання володіла 0,0000046% (5 акцій) статутного фонду ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Місцезнаходження: Schiphol Boulevard 231 Tower B 5th floor, 1118BH Luchthaven Schiphol, the Netherlands. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» безстроково.
- на посаду члена Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED).. Компанія є юридичною особою. Код ЄДРПОУ відсутній (реєстраційний номер Республіки Кіпр -174860). На момент обрання володіла 54,0928% (58 617 292 акцій) статутного фонду ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Місцезнаходження: Темістоклі Дерві 3, ЮЛІЯ ХАУС, 1066, Нікосія, Кіпр (3, JULIA HOUSE, Themistokles Dervis Street, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» безстроково.
- на посаду члена Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Товариство з обмеженою відповідальністю «Донбаська паливно-енергетична компанія». Компанія є юридичною особою. Код ЄДРПОУ – 34225325. На момент обрання володіла 18,2329% (19 758 002 акцій) статутного фонду ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Місцезнаходження: 83001 Україна, м. Донецьк, бульвар Шевченка, 11. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» безстроково.
- на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Волкову Вікторію Миколаївну. Паспортні дані: не надано згоди на розкриття. Не є акціонером ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» безстроково. Посади, якi обіймала протягом своєї діяльності: ТОВ «Донецька аудиторська компанія», аудитор, ТОВ «ДТЕК», головний спеціаліст Департаменту по корпоративному внутрішньому аудиту
- на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Гнезділову Олену Миколаївну. Паспортні дані: не надано згоди на розкриття. Не є акціонером ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» безстроково. Посади, якi обіймала протягом своєї діяльності: ТОВ «ДПЕК» - керівник відділу бухгалтерського обліку; ТОВ «ДТЕК Сервіс» - керівник Департаменту бухгалтерського обліку.
- на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Салоїд Олену Олександрівну. Паспортні дані: Серія: ВС №983131, виданий 28.03.2001 Харцизьким МВ УМВС України в Донецькій обл. На момент обрання володіла 0,0000009% (1 акція) статутного фонду ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» безстроково. Посади, якi обіймала протягом своєї діяльності: начальник Управління бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер НАК «Енергетична компанія України»; член Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго», ПАТ «Київенерго», ВАТ «Запоріжжяобленрго», ПАТ «Донецькобленерго»; голова Ревізійної комісії ПАТ «Дніпроенерго».

2. Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 23.01.2012 (протокол від 23.01.2012) прийняті рішення:
2.1. Обрати на посаду Голови Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» члена Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Плачкова Івана Васильовича Паспортні дані: серія СН №038986, виданий 28.12.1995 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві. На момент обрання володів 0,0004% (417 акцій) статутного фонду ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду безстроково. Посади, якi обіймав протягом своєї діяльності: Голова Одеської обласної державної адміністрації; Радник Президента України; Заступник Керівника Державного управління справами; Президент ТОВ «Велес».
2.2. Обрати на посаду заступника Голови Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» члена Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» компанію DTEK Holdings Limited. Компанія є юридичною особою. Код ЄДРПОУ відсутній (реєстраційний номер Республіки Кіпр -174860). На момент обрання володіла 54,0928% (58 617 292 акцій) статутного фонду ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Місцезнаходження: Темістоклі Дерві 3, ЮЛІЯ ХАУС, 1066, Нікосія, Кіпр (3, JULIA HOUSE, Themistokles Dervis Street, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду безстроково
2.3. Обрати на посаду Секретаря Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» члена Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Товариство з обмеженою відповідальністю «Донбаська паливно-енергетична компанія». Компанія є юридичною особою. Код ЄДРПОУ – 34225325. На момент обрання володіла 18,2329% (19 758 002 акцій) статутного фонду ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Місцезнаходження: 83001 Україна, м. Донецьк, бульвар Шевченка, 11. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду безстроково.
2.4. Відкликати з посади Генерального директора ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Соколовського Едуарда Степановича. Паспортні дані: серія СВ №192542, виданий 06.05.2000 року Шевченківським РУГУ МВС в Запорізькій обл. Не є акціонером ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з 14.04.2011.
2.5. Обрати на посаду Генерального директора ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Фоменко Олександра Валерійовича. Паспортні дані: серія ВА №013516, виданий 25.07.1995 Кіровським РВ ДМУ УМВС України у Донецькій обл. Не є акціонером ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду Генерального директора ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» з 24.01.2012 на строк п’ять років. Посади, які обіймав протягом своєї діяльності: генеральний директора ПАТ «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго».

Інформація складена на підставі даних отриманих від вищевказаних осіб. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні (інформація викладена на підставі даних отриманих від вищезазначених осіб) та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законом про цінні папери.


Генеральний директор О.В. Фоменко
24.01.2012