Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "КИЇВЕНЕРГО". Повідомлення про проведення загальних зборів

Дата здійснення дії: 20.12.2011
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131305
Місцезнаходження емітента: 01001, м.Київ, вул. Івана Франка, 5
Генеральний директорСоколовський Едуард Степанович

Публічне акціонерне товариство «КИЇВЕНЕРГО»
місцезнаходження товариства: Україна, 01001, місто Київ, площа І. Франка,5
код за ЄДРПОУ 00131305
(далі також ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», Товариство)
повідомляє про те, що позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» відбудуться 23 січня 2012 року о 9 год.45 хв. за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 1-А, сьомий поверх (актовий зал адміністративної будівлі філіалу «ТЕЦ-6» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»).
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
2. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»,
3. Про відкликання членів Наглядової ради ПАТ«КИЇВЕНЕРГО».
4. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
5. Затвердження умов договору, що укладається з членами Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» договору з членами Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
6. Про відкликання членів Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
7. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
8. Затвердження умов договору, що укладається з членами Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» договору з членами Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
9. Про надання дозволів на вчинення ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» значних правочинів, правочинів щодо яких є зацікавленість та погодження правочинів, що були здійснені ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» у 2011 році.
10. Про забезпечення виконання зобов‘язань покупця пакету акцій ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», передбачених договором купівлі-продажу акцій, укладеного покупцем з Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцій ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
Перелік акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», призначених на 23 січня 2012 року, складається станом на 24 годину 17 січня 2012 року.
Дата складання переліку акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» для здійснення персонального повідомлення про проведення 23 січня 2012 року позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО» - 14 грудня 2011 року.
Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 23 січня 2012 року з 08-45 години до 09-30 години за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»: Україна, м. Київ, вул. Пухівська, 1-А, сьомий поверх (актовий зал адміністративної будівлі філіалу «ТЕЦ-6» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»).
Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.
Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, а також шляхом отримання їх копій для ознайомлення, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом ознайомлення з ними за адресою: м. Київ, вул. Станіславського буд. 1/3, кв. 6 (2-й поверх праворуч) у робочі дні з 08:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 12:45). В день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з 8-45 години до 9-45 години. Посадова особа ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник відділу корпоративної політики Заїка О.С., тел. 207-61-24.
Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер або його поважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: Україна, місто Київ, вул. Станіславського буд. 1/3, кв. 6 (2-й поверх праворуч) із письмовою заявою на ім’я Товариства.
Особа, на яку покладено обов’язок зі складання переліку акціонерів Публічного акціонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», призначених на 23 січня 2012 року, - ТОВ «УПР- ФІНАНС». Місцезнаходження відповідальної особи: Україна, місто Київ, вулиця Кавказька, 11. Режим роботи відповідальної особи: в робочі дні з 09.00 до 18.00 години (перерва з 13.00 до 14.00 години).
Кількісний склад Наглядової ради Товариства складає шість членів.
За інформацією звертатися за телефоном: (044) 207-61-24.
Наглядова рада ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №240 від 20.12.2011