Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "Банк "Український капітал". Повідомлення про виникнення особливої інформації

Дата здійснення дії: 25.11.2011
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22868414
Місцезнаходження емітента: м. Київ, пр-т. Перемоги, 67
Голова ПравлінняГаврилюк Володимир Юрійович

Загальними зборами акціонерів 25.11.2011 р. (протокол № 3) прийнято рішення щодо зміни складу Правління банку, а саме для прискорення вирішення питань з проведення активних операцій на фінансовому ринку ввести до складу Правління банку начальника управління казначейських операцій. Посадова особа Продан Дмитро Олегович (паспорт: не надана згода), призначена на посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі банка 2,228%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: КБ "Відродження", Старокиївська філія головний спеціаліст, ведучий спеціаліст; Дніпровська філія АКУБ "Відродження" головний спеціаліст; Дніпровська філія АКБ "Таврія" головний спеціаліст, начальник валютного відділу; КБ "Синдикат" начальник управління валютних операцій; ПАТ "Банк "Український капітал" начальник управління операцій з іноземною валютою; начальник управління казначейський операцій. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1336975 акцій.
Загальними зборами акціонерів 25.11.2011 р. (протокол № 3) прийнято рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії банку та обрання Голови та членів Ревізійної комісії, а саме:
Посадова особа Ромасевич Ярослав Васильович (паспорт: не надана згода), яка займала посаду Голови Ревізійної комісії, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі 0,0333%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 6 років.
Посадова особа Ромасевич Ярослав Васильович призначена на посаду Голови Ревізійної комісії. Володіє часткою в статутному капіталі банка 0,0333%. Строк, на який призначено особу: п'ять років. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальник юридичного відділу ПрАТ «СК «АКВ Гарант».Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 20000 акцій.
Посадова особа Клочек Валерій Миколайович (паспорт: не надана згода), яка займала посаду Члена Ревізійної комісії, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі банка 0,1065%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 6 років.
Посадова особа Клочек Валерій Миколайович призначена на посаду Члена Ревізійної комісії. Володіє часткою в статутному капіталі банка 0,1065%. Строк, на який призначено особу: п'ять років. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: директор ТОВ РК «Партнер». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 63905 акцій.
Посадова особа Єршов Євген Анатолійович (паспорт: не надана згода), яка займала посаду Члена Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі банка 0,0008%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 9 років.
Посадова особа Кузнецов Вадим Юхимович (паспорт: не надана згода), призначена на посаду Члена Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі банка 0,003%. Строк, на який призначено особу: п'ять років. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: директор ТОВ «Града», директор ТОВ «Фобос Норс». Розмір пакета акцій банка, які належать цій особі: 1825 акцій.
Посадові особи банку непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.