Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю "Банк Фамільний". Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

Дата здійснення дії: 25.10.2011
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 20042839
Місцезнаходження емітента: 83052,Україна,м.Донецьк, пр-т Миру,59
Голова ПравлінняДолженко Ольга Володимирівна

Відомості ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв таке рішення: рішення про розміщення акцій на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ», які відбулися 25.10.2011 р. (протокол № 7/11 від 25.10.2011р.).
Вид, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення (публічний, приватний): загальна кількість акцій, що пропонується до закритого (приватного) розміщення, складає 3 101 309 419 000 000 (три мільярди сто один мільйон триста дев’ять тисяч чотириста дев’ятнадцять) штук номінальною вартістю 0,01 грн. (одна копійка) загальною номінальною вартістю 31 013 094,19 грн. (тридцять один мільйон тринадцять тисяч дев’яносто чотири гривні) 19 копійок.
Тип, форма існування цінних паперів, що розміщуються: прості іменні акції бездокументарної форми існування.
Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій: статутний капітал збільшується на 31 013 094,19 грн. до розміру 64 600 054,96 грн., номінальна вартість акції 0,01 грн. Ринкова вартість дорівнює її номінальній вартості 0,01 грн. Розміщення акцій не призведе до зміни власника великого пакету акцій. Розміщення акцій може призвести до збільшення частки у статутному капіталі акціонера Коміссарука Бориса Ізрайлевича, який до розміщення володіє пакетом у розмірі 2 519 357 927 простих акцій, що складає 75,01% у Статутному капіталі Банку.
Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу Публічного АТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ” на дату прийняття рішення про розміщення складає 92,34 %.
Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: інвестори, які мають намір придбати акції, що розміщуються, отримають всі права, які надаються акціонерам Публічного АТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ”, передбачені чинним законодавством України та Статутом Публічного АТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ” .
Спосіб оплати цінних паперів: оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті України (гривнях).
Мета розміщення цінних паперів, а також напрямки використання отриманих коштів: виконання вимог нормативних актів щодо посилення капіталізації банків України та подальшого розвитку статутної діяльності Банку. Залучені кошти будуть використані для поповненя фінансових ресурсів та розширення діяльності Банку.
Прізвище, ім’я та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, які придбали або планують придбати цінні папери, що розміщуються: рішення про розміщення прийнято позачерговими загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ», на момент прийняття рішення про розміщення інформація щодо придбання акцій, що розміщуються, членами уповноваженого органу, відсутня.
Інформація щодо можливості конверації цінних паперів: конвертація акцій не передбачається.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Публічного АТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ”
Долженко Ольга Володимирівна