Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "Банк "Український капітал". Повідомлення про проведення загальних зборів

Дата здійснення дії: 19.10.2011
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22868414
Місцезнаходження емітента: м. Київ, пр-т. Перемоги, 67
Голова ПравлінняГаврилюк Володимир Юрійович

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»!
Правління ПАТ «Банк «Український капітал» повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 листопада 2011 року о 14.00 за місцевим часом, за місцезнаходженням банку: м. Київ, пр-т Перемоги, 67
Реєстрація учасників здійснюється за зазначеною вище адресою у день проведення Загальних зборів, час реєстрації з 13.00 до 13.45 за місцевим часом. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 21.11.2011 року 24.00.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії та секретаря Загальних зборів.
2. Затвердження результатів відкритого (публічного) розміщення акцій та звіту про результати відкритого (публічного) розміщення акцій.
3. Затвердження нової редакції Статуту банку.
4. Прийняття рішення щодо зміни складу Правління банку.
5. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії банку. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії.

Для реєстрації акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу; уповноважені представники акціонерів – доручення, оформлене згідно чинного законодавства України та документ, що посвідчує особу.
З матеріалами пов’язаними з проектами рішень Загальних зборів з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням банку за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 67, каб.405, у робочі дні з 10.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00.
Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення – Заступник Голови Правління Гончаренко І.В.
Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань порядку денного Загальних зборів акціонерів банку у відповідності до чинного законодавства України.
Довідки за телефоном: (044) 205-37-26.
Правління ПАТ «Банк «Український капітал»
Ліцензія НБУ № 26 від 09.02.2010 р.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 197 від 19.10.2011 р.