Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна Компанія "Атланта Капітал". Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Дата здійснення дії: 27.09.2011
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 36392835
Місцезнаходження емітента: м.Київ, провулок Куренівський, 19/5, 04073
ДиректорПіралієв Руслан Вейдадінович

Дата вчинення дії, дія : включення цінних паперів емітента у лістинг (за другим рівнем лістингу) фондової біржі – 27.09.2011р.
Найменування фондової біржі: Публічне акціонерне товариство «Східно-Європейська фондова біржа»
Вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів, тип та форма існування цінних паперів, дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія:
1) облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені) серії А бездокументарної форми існування, номінальною вартістю 1 000,00 грн. у кількості 120 000 шт. - свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств №66/2/11, видане ДКЦПФР 20.06.2011р.(дата реєстрації – 29.04.2011р.)
2) облігації іменні дисконтні звичайні (незабезпечені) серії В бездокументарної форми існування, номінальною вартістю 1 000,00 грн., у кількості 30 000 шт. - свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств №67/2/11, видане ДКЦПФР 20.06.2011р.(дата реєстрації – 29.04.2011р.)
Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів (у відсотках):
1)облігації емітента серії А - 100%,
2) облігації емітента серії В - 100%,
Дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв рішення про включення в лістинг фондової біржі цінних паперів емітента: Рішення котирувальної комісії ПАТ «Східно-Європейська фондова біржа» (протокол від 26.09.2011р.)
Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу, права їх власників;
1) облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені) серії А, номінальна вартість у кількості 120 000 шт.
Права, що надаються власникам облігацій (відповідно до умов випуску):
- право купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з обмеженнями згідно умов емісії;
- право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
- право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій після кожного відсоткового періоду;
- право подавати Емітенту облігації для викупу відповідно до умов їх обігу;
- право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству та умовам випуску.

2) облігації іменні дисконтні звичайні (незабезпечені) серії В у кількості 30 000 шт.
Права, що надаються власникам облігацій (відповідно до умов випуску):
- купувати та продавати, іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням особливостей, встановлених в проспекті емісії;
- право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
- подавати облігації емітенту для викупу, відповідно до умов емісії облігацій;
- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству з урахуванням умов розміщення.