Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго", Відкрите акціонерне товариство. Особлива інформація про емітента

Дата здійснення дії: 23.10.2007
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131305
Місцезнаходження емітента: 01001, м.Київ, вул. Івана Франка, 5
Голова правління - генральний директорЯщенко Борис Васильович

Відповідно до Додатку 14
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів

П Повне найменування емітента Акціонерна енергопостачальна компанія
«Київенерго»
Організаційно - правова форма
емітента
Відкрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ емітента:
00131305
Місцезнаходження емітента: 001001 м. Київ, пл. І. Франка, 5
Міжміський код, телефон та факс
емітента:
8(044)239-42-07; факс8(044)239-47-06
Електронна поштова адреса емітента: vku@kievenergo.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації:

Не використовується
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

Текст повідомлення:

Відповідно до рішення Спостережної ради АК «Київенерго» від 23 жовтня 2007 року (протокол від 23.10.2007) прийнятого відповідно до Статуту АК «Київенерго» у складі посадових осіб АК «Київенерго» відбулися такі зміни.
Обрано (призначено):
Комарницького Дениса Сергійовича члена Спостережної ради на посаду Голови Спостережної ради АК «Київенерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Паспорт серії СН № 118645, виданий Печерським РУГУ МВС України в м. Києві, 13.02.1996. Володіє 0,0000009 % (1 акція) статутного фонду АК "Київенерго". Посади які обіймав протягом своєї діяльності: Апарат Київської міської організації Народно-Демократичної партії, посада – консультант організатор; ТОВ «Юридична фірма «Правозахисник», посада юрисконсульт; ТОВ «Юридична фірма «Правозахисник», посада – виконавчий директор; по теперішній час ТОВ «Центр розвитку економіки і права», посада – директор. Обраний на строк відповідно до Статуту АК «Київенерго».
Познякова Олександра Вікторовича члена Спостережної ради на посаду заступника Голови Спостережної ради АК «Київенерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Паспорт серії ВВ № 382569 виданий Ц-Міським РВ Горлівського УМВС України в Донецькій обл., 18.04.1998. Володіє 0,000005 % (6 акцій) статутного фонду АК "Київенерго". Посади, які обіймав протягом своєї діяльності: ТОВ "Східенерго" – директор з економіки та фінансів; Корпорація "Донбаська паливно-енергетична компанія" – керівник департаменту з генерації дирекції з виробництва; НАК "Енергетична компанія України" – начальник відділу радників, в.о. першого віце-президента. Обраний на строк відповідно до Статуту АК «Київенерго».
Закрите акціонерне товариство «Компанія Київенергохолдинг» члена Спостережної ради на посаду заступника Голови Спостережної ради АК «Київенерго». Адреса 01004, м. Київ, Печерський район вул. Велика Васильківська,43, оф. 32. Компанія є юридичною особою. Обрано на строк відповідно до Статуту АК «Київенерго».
Шевченко Наталію Ігорівну члена Спостережної ради на посаду секретаря Спостережної ради АК «Київенерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Паспорт ВА 238749 виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій обл., 23.10.1996. Володіє 0,0000027% (4 акції) статутного фонду АК "Київенерго". Посади, які обіймала протягом своєї діяльності: ВАТ "Павлоградвугілля" – провідний юрисконсульт; ТОВ "Перший радник" – начальник юридичного відділу; НАК "Енергетична компанія України" – радник відділу радників, заступник директор департаменту корпоративного управління та правового забезпечення – начальник управління корпоративних прав. Обрана на строк відповідно до Статуту АК «Київенерго».

Відповідно до Статуту АК «Київенерго» затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів АК «Київенерго» від 06.09.2007 (протокол від 06.09.2007 № 2/2007) Голова Спостережної ради, 2 (два) Заступники та секретар Спостережної ради обираються та відкликаються членами Спостережної ради на засіданні Спостережної ради з числа обраних Вищим органом Компанії членів Спостережної ради.

Відкликано (звільнено):
Головачова Юрія Миколайовича з посади члена Правління АК «Київенерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Паспорт серії СН № 731725, виданий Деснянським РУГУ МВД України в м. Києві 04.05.2006. Не- володіє акціями АК "Київенерго" (частка статутного фонду 0 %). Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді – з 29.12.2006 по 23.10.2007.

Відповідно до рішення засідання Спостережної ради АК «Київенерго» від 23.10.2007 відкликано та не обрано члена Правління АК «Київенерго».

Інформація складена на підставі даних отриманих від посадових осіб АК "Київенерго" та їх уповноважених представників. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні (інформація викладена на підставі отриманих від посадових осіб та їх довірених представників даних) та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством про цінні папери.

Голова правління –
генеральний директор Б.В. Ященко

М.П.