Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Траст-капітал". Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПАТ "АКБ "Траст-капітал"

Дата здійснення дії: 09.08.2011
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 26519933
Місцезнаходження емітента: 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 7
Голова ПравлінняКравченко Петро Іванович

Правління Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Траст-капітал» місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 12 вересня 2011 року об 17:30 годині за адресою банку: 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7, кімн.112.
Реєстрація учасників позачергових загальних зборів буде проводитись 12 вересня 2011 року з 16:30 години до 17:25 години за київським часом, за адресою: м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7. Для участі у зборах при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, а представникам акціонерів – також доручення, оформлене згідно з законодавством України.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, буде складено станом на 24.00 годину за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів - на 24.00 06 вересня 2011 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення загальних зборів.
2. Про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій ПАТ «АКБ «Траст-капітал».
3. Про затвердження змін до статуту ПАТ «АКБ «Траст-капітал» шляхом викладення його у новій редакції у зв’язку із збільшенням статутного капіталу банку.
4. Про затвердження внутрішніх положень ПАТ «АКБ «Траст-капітал» у новій редакції:
- Положення про Загальні збори акціонерів;
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про Ревізійну комісію;
- Положення про Правління.
Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами та документами, які будуть розглядатися та затверджуватися на позачергових загальних зборах акціонерів, в зручний для них час в робочі дні з 09:00 до 17:00 години (обідня перерва з 13:00 до 13:45 години) за адресою: м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7, оф. 17. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів із матеріалами та документами - начальник юридичної служби ПАТ «АКБ «Траст-капітал» Кішинець В.А.
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано 09.08.2011р. в газеті «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 146.