Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "Банк "Український капітал". Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Дата здійснення дії: 28.07.2011
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22868414
Місцезнаходження емітента: м. Київ, пр-т. Перемоги, 67 03062
Голова ПравлінняГаврилюк Володимир Юрійович

Рішення про збільшення розміру статутного капіталу банку за рахунок додаткових внесків шляхом збільшення кількості простих іменних акцій існуючої номінальної вартості та проведенням відкритого (публічного) розміщення прийнято Загальними зборами акціонерів банку 28.07. 2011 р. (протокол № 2).
До відкритого (публічного) розміщення пропонуються 75 мільйонів простих іменних акцій.
Тип, форма існування акцій, що розміщуються – прості, бездокументарна.
Загальна номінальна вартість акцій, що пропонуються до розміщення – 81 млн. грн.
Банк проводить розміщення акцій самостійно, послугами андеррайтера не користується, акції банку не продаються на біржах або у позабіржових торгівельно-інформаційних системах.
Розміщення акцій банку здійснюватиметься шляхом укладення банком цивільно-правового договору з першим власником (юридичними і фізичними особами, резидентами та нерезидентами).
Розміщення акцій банку буде проводитися в приміщенні банку за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67.
Дата початку відкритого (публічного) розміщення - 03 жовтня 2011 року, дата закінчення (публічного) розміщення акцій - 16 листопада 2011 року включно.
При проведенні відкритого (публічного) розміщення акціонери та інші інвестори мають однакові права на придбання акцій, що додатково розміщуються банком.
Акції розміщуються за ціною, встановленою в договорі купівлі-продажу, але не нижче номінальної вартості.
Номінальна вартість однієї акції – 1,08 грн. Ринкова вартість акцій, яка визначена незалежним оцінювачем та затверджена Наглядовою радою банку, становить 1,08 грн.
На дату прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення акцій статутний капітал банку становить 64,8 млн.грн., розмір збільшення статутного капіталу шляхом додаткового випуску акцій – 81 млн.грн., частка від статутного капіталу 125%.
Розміщення акцій може призвести до зміни власника великого пакета акцій - фізичної особи, що володіє більше 10% голосуючих акцій та становить 44673091 шт., що становить 74,455% голосуючих акцій до розміщення акцій.
Права, які отримують інвестори в акції, що розміщуються: кожною простою акцією банку її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні банком; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації банку частини його майна або вартості; отримання інформації про фінансово-господарську діяльність банку. Одна проста акція банку надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Власники простих акцій банку можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.
Оплата акцій, що розміщуються, здійснюється виключно шляхом грошових внесків. Оплата акцій проводиться безготівковими або готівковими коштами через касу банку.
Мета розміщення акцій - виконання банком ліцензійних вимог, встановлених Національним банком України. Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій планується направити на: збільшення обсягів кредитних операцій 50 млн.грн.; розширення сфери банківських послуг 15 млн.грн.; впровадження нових банківських продуктів 16 млн.грн.
Інформації щодо намірів діючих акціонерів на придбання якої-небудь кількості акцій, що додатково розміщуються не має. Конвертації акцій не передбачена.