Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Траст-капітал". Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

Дата здійснення дії: 08.07.2011
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 26519933
Місцезнаходження емітента: 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 7
Голова ПравлінняКравченко Петро Іванович

Рішення про розміщення акцій на суму, що перевищує 25% статутного капіталу було прийняте позачерговими Загальними Зборами акціонерів 08 липня 2011 року (Протокол №2 від 08.07.2011). Передбачається додатковий випуск простих іменних акцій у кількості 20 000 000 (двадцять мільйонів) шт. на загальну номінальну вартість 20 000 000,00 (двадцять мільйонів грн. 00 коп.) грн. шляхом закритого (приватного )способу розміщення, шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Форма існування цінних паперів: бездокументарна.
Розмір статутного капіталу ПАТ «АКБ «Траст-капітал» збільшується на 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів грн. 00 коп.) до 53 250 000,00 (п’ятдесяти трьох мільйонів двісті п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.). Номінальна вартість акції: 1,00 (одна грн.00 коп.). Ринкова вартість визначена згідно висновків залучених у відповідності до законодавства суб’єктів оціночної діяльності та затверджена Рішенням Спостережної Ради ПАТ «АКБ «Траст-капітал» й дорівнює 1,00 (одна грн.00 коп.). На дату прийняття рішення про розміщення акцій інформації про зміну власника великого пакету акцій, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом акцій у розмірі 10 і більше відсотків, немає.
Співвідношення суми акцій, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу ПАТ «АКБ Траст-капітал» на дату прийняття рішення про розміщення акцій складає 60,15%.
Розміщені акції надають акціонерам права, рівні з існуючими акціонерами. Кожною простою акцією ПАТ «АКБ «Траст-капітал» її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав. Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами у національній валюті України (гривні).
Мета розміщення акцій: виконання програми капіталізації ПАТ «АКБ «Траст-капітал»; напрями використання: поповнення обігових коштів для технічного та соціального розвитку, статутну діяльність.
На дату прийняття рішення про розміщення акцій інформації про уповноважених осіб, що прийняли рішення про розміщення акцій, які придбали або планують придбати акції, що розміщуються, немає.
Конвертації акцій умовами приватного розміщення не передбачено.
Акціонерам банку надається переважне право на придбання простих акцій, що розміщуються додатково, у кількості пропорційній частці належних цим акціонерам простих акцій.
Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає до банку з 22 серпня 2011 року по 05 вересня 2011 року за адресою Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7 письмову заяву про придбання акцій та перераховує на рахунок № 3630401 в ПАТ «АКБ «Траст-капітал»», код банку 380106, код ЄДРПОУ 26519933 кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім’я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість акцій ПАТ «АКБ «Траст-капітал»», що ним придбаваються. У разі, якщо акціонер не подав заяви і не уклав договір про придбання акцій, вважається, що він відмовився від придбання акцій.
На першому етапі закритого (приватного) розміщення в строк з 06 вересня 2011 року по 07 вересня 2011 року з акціонерами, які виявили намір скористатися своїм переважним правом та надали письмові заяви про придбання акцій і перерахували на відповідний рахунок кошти у сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ними придбаваються, укладаються договори купівлі-продажу акцій.
На другому етапі закритого (приватного) розміщення акціонер подає заяву на придбання акцій, що не були розміщені протягом першого етапу, які він бажає придбати додатково, у строк з 08 вересня 2011 року по 09 вересня 2011 року включно. Не пізніше настання строку закінчення другого етапу закритого (приватного) розміщення акціонери, що придбали акції, мають сплатити повну вартість цих акцій.