Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "Банк "Український капітал". Повідомлення про проведення загальних зборів

Дата здійснення дії: 22.06.2011
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22868414
Місцезнаходження емітента: м. Київ, пр-т. Перемоги, 67 03062
Голова ПравлінняГаврилюк Володимир Юрійович

Правління ПАТ «Банк «Український капітал» повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 липня 2011 року о 14.00 за місцевим часом,
за місцезнаходженням банку: м. Київ, пр-т Перемоги, 67
Реєстрація учасників здійснюється за зазначеною вище адресою у день проведення загальних зборів, початок реєстрації з 13.00 до 13.45 за місцевим часом. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах : 22.07.2011 року 24.00.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії та секретаря Загальних зборів.
2. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення акцій, затвердження протоколу рішення про відкрите (публічне) розміщення акцій та затвердження проспекту емісії акцій.
4. Визначення уповноваженого органу та вповноважених осіб, яким надаються повноваження щодо проведення всіх відповідних дій, пов’язаних з проведенням відкритого (публічного) розміщення акцій банку та збільшенням розміру статутного капіталу банку.

Для реєстрації акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу; уповноважені представники акціонерів – доручення, оформлене згідно чинного законодавства України та документ, що посвідчує особу.
З матеріалами пов’язаними з проектами рішень загальних зборів з порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням Банку за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги,67, каб.405, у робочі дні з 10.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00.
Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення – Заступник Голови Правління Гончаренко І.В.
Акціонери мають право вносити пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів банку, які будуть прийматися не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів за місцезнаходженням Банку.
Довідки за телефоном: (044) 205-37-26.


Повідомлення опубліковане у газеті «Бюлетень Цінні папери України» №114 від 22.06.2011р.