Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Відкрите акціонерне товариство "Одеський олійножировий комбінат". Повідомлення про зміну складу посадових осіб

Дата здійснення дії: 31.05.2011
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00376509
Місцезнаходження емітента: Україна, 65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська,16
Голова ПравлінняЛадан Анастасія Григорівна

Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів. Дата прийняття рішення: 31.05.2011 р.
Зміст рішення:
- Відкликати зі складу Правління - члена Правління – Крошку Ольгу Григорівну;
- відкликати зі складу Ревізійної комісії – Голову Ревізійної комісії – Чечельницьку Надію Павлівну, члена Ревізійної комісії – Агеєву Ірину Миколаївну;
- відкликати членів Наглядової ради – Голову Наглядової ради – Калашника Василя Івановича, членів Наглядової ради – Кучеренко Миколу Федоровича, Лєфі Івана Борисовича та Товариство з обмеженою відповідальністю «Паламіда».
- обрати заступником Голови Правління з фінансових питань – Масюру Юлію Олександрівну,
- обрати Головою Загальних зборів Калашника Василя Івановича, членів Наглядової ради – Засуху Валентина Вікторовича, Кучеренко Миколу Федоровича, ТОВ «Одеський Торговий дім «Сонячна Долина», СПЕКТРУМ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД.
- обрати Голову Ревізійної комісії – Боднар Олександру Олександрівну, членів Ревізійної комісії – Денисяко Руслана Івановича та Саніна Ігоря Віталійовича.

Інформація про посадову особу:
Прізвище, ім’я та по батькові: Крошка Ольга Григорівна
Паспортні дані: фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
Повна назва посади, з якої звільнено – Член Правління
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента –0,000016%
Обґрунтування змін: Звільнено з посади відповідно до Рішення прийнятого на Загальних зборах акцінерів 31 травня 2011року.
Cтрок , протягом якого особа перебувала на посаді: з 09.01.2004 р. по 31.05.2011 р.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інформація про посадову особу:
Прізвище, ім’я та по батькові: Масюра Юлія Олександрівна
Паспортні дані: фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
Повна назва посади, на яку призначено – Заступник Голови Правління з фінансових питань
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – немає
Обґрунтування змін: Обрано Заступником Голови правління з фінансових питань відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 31.05.2011р.
Cтрок на, який призначено особу: 3 (три) роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Заступник голови правління з фінансових питань.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інформація про посадову особу:
Найменування: ТОВ "Паламіда"
Повна назва посади, з якої звільнено – Член Наглядової ради
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента –9,9218%
Обґрунтування змін: Звільнено з посади відповідно до Рішення прийнятого на Загальних зборах акціонерів 31 травня 2011 р.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді: з 06.11.2009 р. по 31.05.2011 р.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інформація про посадову особу:
Прізвище, ім’я та по батькові: Лєфі Іван Борисович
Паспортні дані: фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
Повна назва посади, з якої звільнено – Член Наглядової ради
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента –0,000026%
Обґрунтування змін: Звільнено з посади відповідно до Рішення прийнятого на Загальних зборах акціонерів 31 травня 2011р.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді: з 25.06.2004 р. по 31.05.2011 р.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має

Інформація про посадову особу:
Прізвище, ім’я та по батькові: Кучеренко Микола Федорович
Паспортні дані: фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
Повна назва посади, з якої звільнено – Член Наглядової ради
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента –0,000029%
Обґрунтування змін: Звільнено з посади відповідно до Рішення прийнятого на Загальних зборах акціонерів 31 травня 2011р.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді: з 06.04.2004р. по 31.05.2011 р.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має

Інформація про посадову особу:
Прізвище, ім’я та по батькові: Калашник Василь Іванович
Паспортні дані: фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
Повна назва посади, з якої звільнено – Голова Наглядової ради
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента –0,0208%%
Обґрунтування змін: Звільнено з посади відповідно до Рішення прийнятого на Загальних зборах акціонерів 31 травня 2011р.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді: з 16.05.2003 р. по 31.05.2011 р.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має

Інформація про посадову особу:
Прізвище, ім’я та по батькові: Чечельницька Надія Павлівна
Паспортні дані: фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
Повна назва посади, з якої звільнено – Голова Ревізійної комісії
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента –0,0000015%
Обґрунтування змін: Звільнено з посади відповідно до Рішення прийнятого на Загальних зборах акціонерів 31 травня 2011р.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.05.2008 р. по 31.05.2011 р.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має

Інформація про посадову особу:
Прізвище, ім’я та по батькові: Агеєва Ірина Миколаївна
Паспортні дані: фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
Повна назва посади, з якої звільнено – Член Ревізійної комісії
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента –0,0006%
Обґрунтування змін: Звільнено з посади відповідно до Рішення прийнятого на Загальних зборах акціонерів 31 травня 2011р.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді: з 10.04.2009 р. по 31.05.2011 р.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інформація про посадову особу:
Прізвище, ім’я та по батькові: Калашник Василь Іванович
Паспортні дані: фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
Повна назва посади, на яку призначено – голова Наглядової ради
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0,0208%
Обґрунтування змін: Обрано Головою Наглядової ради відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 31.05.2011р.
Cтрок на, який призначено особу: 3 (три) роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Голова Наглядової ради
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інформація про посадову особу:
Прізвище, ім’я та по батькові: Кучеренко Микола Федорович
Паспортні дані: фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
Повна назва посади, на яку призначено – член Наглядової ради
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0,000029%
Обґрунтування змін: Обрано членом Наглядової ради відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 31.05.2011р.
Cтрок на, який призначено особу: 3 (три) роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: член Наглядової ради
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інформація про посадову особу:
Прізвище, ім’я та по батькові: Засуха Валентин Вікторович
Паспортні дані: фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
Повна назва посади, на яку призначено – голова Наглядової ради
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента –0,000000293%
Обґрунтування змін: Обрано членом Наглядової ради відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 31.05.2011р.
Cтрок на, який призначено особу: 3 (три) роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: член Наглядової ради
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інформація про посадову особу:
Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Одеський Торговий дім "Сонячна Долина"
Повна назва посади, на яку призначено – член Наглядової ради
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 9,875%
Обґрунтування змін: Обрано членом Наглядової ради відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 31.05.2011р.
Cтрок на, який призначено особу: 3 (три) роки.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інформація про посадову особу:
Найменування: СПЕКТРУМ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (SPECTRUM HOLDINGS LIMITED)
Паспортні дані: фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
Повна назва посади, на яку призначено – член Наглядової ради
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 5,780%
Обґрунтування змін: Обрано членом Наглядової ради відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 31.05.2011р.
Cтрок на, який призначено особу: 3 (три) роки.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інформація про посадову особу:
Прізвище, ім’я та по батькові: Боднар Олександра Олександрівна
Паспортні дані: фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
Повна назва посади, на яку призначено – голова Ревізійної комісії
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0,000000293%
Обґрунтування змін: Обрано Головою Ревізійної комісії відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 31.05.2011р.
Cтрок на, який призначено особу: 3 (три) роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: член Ревізійної комісії
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інформація про посадову особу:
Прізвище, ім’я та по батькові: Денисяко Руслан Іванович
Паспортні дані: фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
Повна назва посади, на яку призначено – член Ревізійної комісії
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0,000000293%
Обґрунтування змін: Обрано членом Ревізійної комісії відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 31.05.2011р.
Cтрок на, який призначено особу: 3 (три) роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Директор
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інформація про посадову особу:
Прізвище, ім’я та по батькові: Санін Ігор Віталійович
Паспортні дані: фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
Повна назва посади, на яку призначено – член Ревізійної комісії
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – немає
Обґрунтування змін: Обрано членом Ревізійної комісії відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 31.05.2011р.
Cтрок на, який призначено особу: 3 (три) роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Директор з матеріально технічного забезпечення та логістики.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.