Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "Криворізький турбінний завод "Констар". Повідомлення про виникнення особливої інформації

Дата здійснення дії: 28.02.2011
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13461621
Місцезнаходження емітента: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Окружна,127, поштовий індекс: 50045
Генеральний директорПопрожук Олег Олександрович

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КРИВОРIЗЬКИЙ ТУРБIННИЙ ЗАВОД "КОНСТАР"
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13461621
1.4. Місцезнаходження емітента: 50045 м. Кривий Ріг вул. Окружна, 127
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 404-06-49 (056) 409-32-14
1.6. Електронна поштова адреса емітента: yurist@constar.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації : www.constar.com.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Членами Наглядової ради ПАТ "Констар" 28.04.2011 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "Констар" №1), з підстав формування робочих органів Наглядової ради ПАТ "Констар", обрано Головою Наглядової ради Перелому Сергія Віталійовича (Паспорт: серія СН номер 039924, виданий 23.01.1996 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві). Частка, якою володіє в статутному капіталі емiтента - 2 акції (0,0001%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк повноважень Голови Наглядової ради визначений Положенням про Наглядову раду ПАТ "Констар", але не більше ніж три роки. Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: менеджер, експерт,заст.начальника управління, заст.начальника відділу, головний економіст, начальник департаменту, голова правління, фінансовий директор, головний радник, заст.голови правління.
Членами Ревізійної комісії ПАТ "Констар" 28.04.2011р. (протокол засідання Ревізійної комісії ПАТ "Констар" №1), в зв"язку із формуванням складу Ревізійної комісії ПАТ "Констар", обрано Головою ревізійної комісії Дочірнє підприємство "Східний інвестиційний центр" (код за ЄДРПОУ 32108856 ). Частка, якою володіє в статутному капіталі емiтента - 13970 акцій (0,5277%). Строк повноважень - п"ять років.
Наглядовою радою ПАТ "Констар" 28.04.2011р. (протокол наглядової ради ПАТ "Констар" №1) прийнято рішення про припинення повноважень (з підстав приведення діяльності емітента у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства") Генерального директора ВАТ "Констар" Попрожука Олега Олександровича (Паспорт: серія АК номер 860639 виданий 28.03.2000 р. Довгинцівський РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській обл.), який займав цю посаду протягом чотирьох років. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 436 акцій (0,0164%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Наглядовою радою ПАТ "Констар" 28.04.2011р. (протокол Наглядової ради ПАТ "Констар" №2) прийнято рішення - призначити, в зв"язку із формуванням складу Виконавчого органу ПАТ "Констар", Генеральним директором ПАТ "Констар" Попрожука Олега Олександровича (Паспорт: серія АК номер 860639, виданий 28.03.2000р. Довгинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській обл.). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 436 акцій (0,0164%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який призначено особу: один рік. Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: економіст, заст.начальника планово-економічного відділу, заст.комерційного директора, директор банку, заст.голови правління, перший заст.генерального директора, заст.генерального директора з економіки та фінасів.