Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Відкрите акціонерне товариство "Криворізький турбінний завод "Констар". Повідомлення про виникнення особливої інформації

Дата здійснення дії: 20.04.2011
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13461621
Місцезнаходження емітента: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Окружна,127, поштовий індекс: 50045
Генеральний директорПопрожук Олег Олександрович

Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КРИВОРIЗЬКИЙ ТУРБIННИЙ ЗАВОД "КОНСТАР"
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Вiдкрите акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:13461621
1.4. Місцезнаходження емітента: 50045 м. Кривий Ріг вул.Окружна, 127
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 404-06-49 (056) 409-32-14
1.6. Електронна поштова адреса емітента: yurist@constar.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента
Текст повідомлення
Рішенням загальних зборів акціонерів від 20.04.2011р. звільнено з підстав приведення діяльності емітента у віповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" Голову наглядової ради Перелому Сергія Віталійовича (Паспорт: серія СН номер 039924 виданий 23.01.1996 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві), який перебував на цій посаді п"ять років. Частка, якою володіє в статутному капіталі емiтента - 2 акції (0,0001%).Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рішенням загальних зборів акціонерів емітента від 20.04.2011 р. звільнено з підстав приведення діяльності емітента у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" члена наглядової ради Керезя Ігоря Михайловича (Паспорт: серія СО номер 430302 виданий 21.07.2000 р. Ленінградським РУ ГУ МВС України в м.Києві), який перебував на цій посаді протягом п"яти років. Частка, якою володіє в статуному капіталі емітента - 1 акція (0,0000%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Замість звільненої посадової особи нікого не призначено в зв"язку із зменшенням кількісного складу Наглядової ради емітента.
Рішенням загальних зборів акціонерів від 20.04.2011р. звільнено з підстав приведення діяльності емітента у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" члена наглядової ради Мартиненко Сергія Івановича (Паспорт: серія НК номер 011852 виданий 02.08.1995 р. Новгород-Сіверський РВ УМВС України в Чернігівській обл.), який перебував на цій посаді протягом п"яти років. Частка, якою володіє в статутному капіталі емiтента - 1 акція ( 0,0000%) . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рішенням загальних зборів акціонерів емітента від 20.04.2011р. звільнено з підстав приведення діяльності емітента у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" члена Наглядової ради Товариство "Морстон Сервісез Лтд. ("Morston Services Ltd."), (код 516672 ), який перебував на цій посаді протягом чотирьох років. Частка, якою володіє в статутному капіталі емiтента 22,3372%.
Рішенням загальних зборів акціонерів емітента від 20.04.2011 р. звільнено з підстав приведення діяльності емітента у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" члена Наглядової ради Товариство "Міленіум Трейд Бенк Лімітед" (Millenium Trade Bank Limited) (код 4557302), який перебував на цій посаді протягом п"яти років. Частка, якою володіє в статутному капіталі емiтента 0%. Замість звільненої посадової особи нікого не призначено в зв"язку із зменшенням кількісного складу Наглядової ради емітента.
Рішенням загальних зборів акціонерів від 20.04.2011р. призначено, в зв"язку із формуванням складу Наглядової ради емітента, членом Наглядової ради Перелому Сергія Віталійовича (Паспорт: серія СН номер 039924 виданий 23.01.1996 р. Печерський РУ ГУ МВС України в м.Києві) на строк, визначений Положенням про Наглядову раду, але не більше ніж три роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 2 акції (0,0001%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: менеджер, експерт, заст.начальника управління, заст.начальника відділу, головний економіст, начальник департаменту, голова правління, фінансовий директор, головний радник, заст.голови правління.
Рішенням загальних зборів акціонерів емітента від 20.04.2011р. призначено, в зв"язку з формуванням складу Наглядової ради емітента, членом Наглядової ради Мартиненко Сергія Івановича (Паспорт: серія НК номер 011852 виданий 02.08.1995 р. Новгород-Сіверським РВ УМВС України в Чернігівській обл.) на строк, встановлений Положенням про Наглядову раду, але не більше ніж три роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емiтента - 1акція (0,0000%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: директор.
Рішенням загальних зборів акціонерів емітента від 20.04.2011р. призначено, в зв"язку з формуванням складу Наглядової ради емітента членом Наглядової ради Товариство "Морстон Сервісез Лтд." ("Morston Services Ltd.") (код 516672) на строк, встановлений Положенням про Наглядову раду, але не більше ніж три роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емiтента - 591365 акцій (22,3372%).
Рішенням загальних зборів акціонерів від 20.04.2011р. звільнено з підстав приведення діяльності емітента у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" голову Ревізійної комісії ДП "Східний інвестиційний центр" (код 32108856 ), який перебував на цій посаді протягом п"яти років. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 13970 акцій (05277%).