Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "КИЇВЕНЕРГО". Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата здійснення дії: 14.04.2011
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131305
Місцезнаходження емітента: 01001, м.Київ, вул. Івана Франка, 5
Генеральний директорСоколовський Едуард Степанович

У зв’язку із прийняттям Загальними зборами акціонерів АК «Київенерго» (протокол від 05.04.2011 №1/2011) рішення про:
- внесення змін до статуту АК «Київенерго» шляхом викладення його в новій редакції, як Статуту Публічного акціонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО», у зв’язку з приведенням діяльності та статуту АК «Київенерго» у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства»;
- зміну найменування Акціонерної енергопостачальної компанії «Київенерго» на Публічне акціонерне товариство «КИЇВЕНЕРГО» (скорочена назва ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»);
- про уповноваження членів Спостережної ради АК «Київенерго»: Омеляновського Петра Йосиповича, Познякова Олександра Вікторовича, Салоїд Олену Олександрівну, Маслова Ігоря Олександровича, Калайду Олексія Володимировича та Захарчука Олексія Миколайовича здійснювати права, повноваження та виконувати обов’язки членів Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
- про уповноваження членів Ревізійної комісії АК «Київенерго»: Фрицьку Любов Василівну, Сиромятову Вікторію Олексіївну та Національну акціонерну компанію «Енергетична компанія України» здійснювати права, повноваження та виконувати обов’язки членів Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
- про відкликання колегіального виконавчого органу АК «Київенерго» - Правління АК «Київенерго» та утворення одноосібного виконавчого органу ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» - генеральний директор ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» з дати державної реєстрації статуту ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»;
та у зв’язку із державною реєстрацію 13.04.2011 Статуту Публічного акціонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО», Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 14.04.2011 було прийнято рішення про:
1. Відкликання з 14.04.2011 осіб з посад членів Правління АК «Київенерго», а саме:
- Соколовського Едуарда Степановича з посади Голови Правління АК «Київенерго». Паспортні дані: СВ №192542, виданий 06.05.2000 року Шевченківським РУГУ МВС в Запорізькій обл. Частка, якою володіє в статутному капіталі ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» – не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з 13.10.2008.
- Ричку Івана Захаровича з посади заступника Голови Правління АК «Київенерго». Паспортні дані: серія КН №537362, виданий 16.01.1998 Автозаводським РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавськiй областi. Частка, якою володіє в статутному капіталі ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» – не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з 16.10.2008.
- Ященка Бориса Васильовича з посади члена Правління АК «Київенерго». Паспортні дані: МЕ №153150, виданий 07.11.2002 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє 0,0003% (378 акції) статутного капіталу АК «Київенерго». Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді з 02.06.2008.
- Усатюка Дмитра Вікторовича з посади члена Правління АК «Київенерго».Паспортні дані: ВВ №870972, виданий 16.08.1999 Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку. Частка, якою володіє в статутному капіталі ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» – не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з 29.12.2006
- Уткіна Михайла Євгеновича з посади члена Правління АК «Київенерго». Паспортні дані: серія МЕ № 848420, виданий 02.02.2008 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Частка, якою володіє в статутному капіталі ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» – не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з 16.10.2008
- Герасимлюк Ольгу Федорівну з посади члена Правління АК «Київенерго». Паспортні дані: серія ЕА № 053583, виданий 23.02.1996 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi. Частка, якою володіє в статутному капіталі ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» – не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з 16.10.2008
- Зайцева Олександра Сергійовича з посади члена Правління АК «Київенерго». Паспортні дані: серія АЕ № 490237, виданий 29.01.1997 Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. Частка, якою володіє в статутному капіталі ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» – не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з 09.04.2010.

2. Обрання Соколовського Едуарда Степановича на посаду Генерального директора ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» на строк: з 14 квітня 2011 по 31 грудня 2011 року. Паспортні дані: СВ №192542, виданий 06.05.2000 року Шевченківським РУГУ МВС в Запорізькій обл. Частка, якою володіє в статутному капіталі ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» – не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймав протягом своєї діяльності: слюсар - інструментальник ЗПО«Моторостроитель»; інженер-електромеханік АТ«МоторСич»; ВАТ «Кіровоградобленерго»; заступник Голови правління, Голова правління ВАТ «Одесаобленерго»; генеральний директор ВАТ «ЕК Дніпрообленерго», Голова правління АК «Київенерго».

Інформація складена на підставі даних отриманих від вищевказаних осіб. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні (інформація викладена на підставі даних отриманих від вищезазначених осіб) та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законом про цінні папери.

Генеральний директор Е.С. Соколовський
15.04.2011