Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго", Відкрите акціонерне товариство. Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Дата здійснення дії: 20.12.2010
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131305
Місцезнаходження емітента: 01001, м.Київ, вул. Івана Франка, 5
Голова правлінняСоколовський Едуард Степанович

20 грудня 2010 року Акціонерна енергопостачальна компанія «Київенерго» отримала від ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» зведений обліковий реєстр власників цінних паперів АК «Київенерго» станом на 20.12.2010.
На підставі зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів АК «Київенерго» офіційно переданого Компанії уповноваженим незалежним депозитарієм 20 грудня 2010 року для складання Компанією звітності, в переліку акціонерів АК «Київенерго», яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента, відбулися такі зміни:
DTEK Holdings Limited, Кіпр, код 174860, адреса: Кіпр Р.С. 1066 Кіпр Nicosia Themistokli Dervi St.3. Nicosia, Julia Hous володіє 24118140 акцій АК «Київенерго», що становить 22,2565% від статутного капіталу Компанії.
Кількість голосуючих акцій KAPITON TRADING LIMITED/КАПІТОН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, код 125569, адреса: Cyprus, Nicosia Themistokli Dervi,3, Julia House, P.C. 1066 зменшилась та становить менше 10 відсотків голосуючих акцій Компанії.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законом про цінні папери.


Голова правління Е.С. Соколовський

21.12.2010