Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго", Відкрите акціонерне товариство. Відомості про зміну складу посадових осіб Емітента

Дата здійснення дії: 08.11.2010
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131305
Місцезнаходження емітента: 01001, м.Київ, вул. Івана Франка, 5
Голова правлінняСоколовський Едуард Степанович

Відповідно до Статуту АК "Київенерго" до повноважень Спостережної ради Компанії відноситься обрання та відкликання Голови, Заступника та секретаря Спостережної ради АК «Київенерго».
У зв’язку з тим, що члени Спостережної ради АК «Київенерго» не є працівниками Компанії, протокол Спостережної ради АК «Київенерго» від 08.11.2010 було отримано Компанією 17.11.2010. АК «Київенерго» надає особливу інформацію: «Зміна складу посадових осіб АК «Київенерго» одразу після її надходження до Компанії.
Відповідно до рішення Спостережної ради АК «Київенерго» від 08.11.2010 (протокол Спостережної ради АК «Київенерго» від 08.11.2010) у складі посадових осіб АК "Київенерго" відбулися такі зміни.
Обрано (призначено):
Омеляновського Петра Йосиповича, члена Спостережної ради АК "Київенерго" обрано (призначено) на посаду Голови Спостережної ради АК "Київенерго" . Паспортні дані: Серія: КА № 058974. Виданий: 20.03.1996 Кам‘янка-Бузьким РВ УМВС України в Львівській області. На момент обрання володів 0,0000009% (1 акція) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду Голови Спостережної ради АК "Київенерго" безстроково. Посади, якi обіймав протягом своєї діяльності: генеральний директор ВАТ «Західенерго»; президент НАК «Енергетична компанія України».
Маслова Ігоря Олександровича, члена Спостережної ради АК "Київенерго" обрано (призначено) на посаду Заступника Голови Спостережної ради АК "Київенерго". Паспортні дані: Серія: ВВ №270964. Виданий: 06.03.1998 Ц-Міськ. РВ Горлівськ. МУУМВС України у Донецькій обл. На момент обрання володів 0,0000009% (1 акція) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду Заступника Голови Спостережної ради АК "Київенерго" безстроково. Посади, які обіймав протягом своєї діяльності: учень електрослюсаря Зуевської ГРЕС-2; інженер ПЕО Донбасенерго; начальник лабораторії Донбаської електроенергетичної системи; начальник служби ТОВ «Сервіс – Інвест»; керівник департаменту з електричних мереж ТОВ ДТЕК.
Захарчука Олексія Миколайовича, члена Спостережної ради АК "Київенерго" обрано (призначено) на посаду секретаря Спостережної ради АК "Київенерго". Паспортні дані: Серія: ВС № 114566. Виданий: 30.12.1999 Гірницьким РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області. На момент обрання володів 0,0000009% (1 акція) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду секретаря Спостережної ради АК "Київенерго" безстроково. Посади, якi обіймав протягом своєї дiяльностi: перший заступник директора ТОВ "Перший радник".
Інформація складена на підставі даних отриманих від вищевказаних осіб. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні (інформація викладена на підставі даних отриманих від вищезазначених осіб) та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законом про цінні папери.

Голова правління Е.С. Соколовський

«17» листопада 2010