Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Відкрите акціонерне товариство "Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія". Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата здійснення дії: 20.09.2007
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00307253
Місцезнаходження емітента: 89600, Закарпатська область, м.Мукачево, вул.Матросова,13
Голова ПравлінняБрашишкене Діана

На загальних зборах акціонерів, які відбулись 20.09.2007р. були прийняті зміни в складі посадових осіб емітента, а саме: відкликати - Голову Наглядової (Спостережної) ради - представник від юрособи АТ "Утенос Трикотажас" - Сайене Регіна (паспорт LC678324 паспортний стіл Жалякальніо м.Каунас(25) від 14.11.2000р.) Акціями Товариства не володіє.
відкликати Члена Наглядової (Спостережної) ради - заступник Голови Наглядової (Спостережної) ради - Брашишкене Діана (паспорт 20363227, відділ міграції при комісаріаті поліції Вільнюського району (57) від 16.10.2003р.) володіє 0,001% від статутного капіталу Товариства.
відкликати Члена Наглядової (Спостережної) ради - секретар Наглядової (Спостережної) ради - Вілунас Неріюс (паспорт 20665916, відділ міграції при комісаріаті поліції м.Утена (89) від 16.03.2005р.) володіє 0,001% від статутного капіталу Товариства.
Призначити Спостережну раду в складі:
- Голова Спостережної ради - Пилейчикас Гінтарас (паспорт LC827029 Центральний паспортний стіл м.Каунас (22) від 29.06.2001р.) Володіє 1 шт.акцій статутного капіталу ВАТ. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає.
- Член Спостережної ради - секретар Спостережної ради - Варнас Дарюс (паспорт 20375791 відділ міграції при комісаріаті поліції Ширвинтського району (95) від 12.11.2003р.) Володіє 1 шт.акцій статутного капіталу ВАТ. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає.
- Член Спостережної ради - заступник Голови Спостережної ради - Вілунас Неріюс (паспорт 20665916, відділ міграції при комісаріаті поліції м.Утена (89) від 16.03.2005р.) Володіє 0,001% статутного капіталу Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає.
Загальні збори прийняли рішення відкликати Голову Правління - Жураускас Лаймутіс (паспорт LJ 572250 відділ міграції м.Утена (89) від 10.08.2002р.) Акціями товариства не володіє.
Відкликати Члена Правління - заступник Голови Правління, Директор Товариства - Гороховська Галина Романівна (паспорт ВО063378 Мукачівським МВ УМВС України в Закарпатській області від 25.01.1996р.)Акціями Товариства не володіє.
Вікликати Члена Правління - секретар Правління - Голишенко Русланас (паспорт 20521629 відділ міграції при комісаріаті поліції м.Утена (89) від 03.07.2004р.) Акціями Товариства не володіє.
Відкликати Члена Правління - Преткяліс Арвідас (паспорт LC616103 служба міграції м.Утена (89)від 22.08.2000р. ) Акціями Товариства не володіє.
Загальні збори вирішили обрати Голову Правління - Брашишкене Діана (паспорт 20363227 відділ міграції при комісаріаті поліції Вільнюського району (57) від 16.10.2003р.) Володіє 0,001% статутного капіталу Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає.
Обрати Члена Правління - заступник Голови Правління - Жураускас Лаймутіс (паспорт LJ 572250 відділ міграції м.Утена (89) від 10.08.2002р.) Акціями Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає.
Обрати Члена Правління - секретар Правління - Рибокієне Лорета (паспорт LB 892750 служба міграції м.Утена (89) від 17.06.1996р.)
Акціями Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає.
Обрати Члена Правління - Вашкіс Вітаускас (паспорт 20929135 відділ міграції при комісаріаті поліції Каунаського района (65) від 29.06.2006р.) Акціями Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає.