Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне Акціонерне товариство “Перший Інвестиційний Банк”. Особлива інформація емітента

Дата здійснення дії: 10.11.2010
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 26410155
Місцезнаходження емітента: 04073, м. Київ, Московський проспект, 6
Заступник Голови ПравлінняПриходько Світлана Вікторівна

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне Акціонерне товариство «Перший Інвестиційний Банк»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 26410155
1.4. Місцезнаходження емітента: м. Київ, Московський проспект, 6.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 468-27-72; факс: (044) 410-06-62
1.6. Електронна поштова адреса емітента: admin@pinbank.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.stockmarket.gov.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II Положення: відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі.

2. Зміст інформації
2.1. Дата дії: 10.11.2010р.
2.2. Дія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу): лістинг
2.3. Найменування фондової біржі: ВАТ «Київська міжнародна фондова біржа»
2.4. Вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: прості іменні акції номінальною вартістю 10 (десять) грн. кожна у кількості 19 984 203 (дев‘ятнадцять мільйонів дев‘ятсот вісімдесят чотири тисячі двісті три) штуки.
2.5. Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів (у відсотках): 99,92%.
2.6. Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія: свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №376/1/09 від 30.12.2009р., видане ДКЦПФР.
2.7. Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні в бездокументарній формі існування.
2.8. Дата рішення та уповноважений орган емітента або найменування фондової біржі, які прийняли рішення про лістинг цінних паперів емітента. Згідно з Протоколом №284 Засідання Котирувальної комісії ВАТ «Київська міжнародна фондова біржа» від 10.11.2010р. було ухвалено внесення у 2-ий рівень лістингу акції прості іменні ПАТ «Перший Інвестиційний Банк».
2.9. Вид, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу, права їх власників: немає.