Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго", Відкрите акціонерне товариство. Відомості про зміну складу посадових осіб Емітента

Дата здійснення дії: 05.11.2010
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131305
Місцезнаходження емітента: 01001, м.Київ, вул. Івана Франка, 5
Голова правлінняСоколовський Едуард Степанович

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів АК «Київенерго» від 05.11.2010 (протокол від 05.11.2010 №2/2010) в АК "Київенерго" відбулися зміни щодо кількості членів Спостережної ради АК «Київенерго». Кількість членів Спостережної ради АК «Київенерго» було зменшено до 6 (шість) членів Спостережної ради АК «Київенерго». А також у складі посадових осіб АК «Київенерго» відбулися такі зміни.
Відкликано (звільнено):
Комарницького Дениса Сергійовича, члена Спостережної ради АК "Київенерго" відкликано (звільнено) з посади члена Спостережної ради АК "Київенерго". Паспортні дані: Серія СН №118645. Виданий: 13.02.1996 Печерським РУГУ МВС України в м. Києві. На момент обрання володів 0,00012% (126 акцій) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді з 14.04.2010.
Познякова Олександра Вікторовича, члена Спостережної ради АК "Київенерго" відкликано (звільнено) з посади члена Спостережної ради АК "Київенерго". Паспортні дані: Серія ВВ № 382569. Виданий: 18.04.1998 Міським РВ Горлівського МУУМВС України у Донецькій області. На момент обрання володiв 0,000005% % (6 акцiй) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді з 14.04.2010.
Маслова Ігоря Олександровича, члена Спостережної ради АК "Київенерго" відкликано (звільнено) з посади члена Спостережної ради АК "Київенерго" . Паспортні дані: Серія: ВВ №270964. Виданий: 06.03.1998 Ц-Міськ. РВ Горлівськ. МУУМВС України у Донецькій обл. На момент обрання володів 0,0000009% (1 акція) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді з 14.04.2010.
Захарчука Олексія Миколайовича члена Спостережної ради АК "Київенерго" відкликано (звільнено) з посади члена Спостережної ради АК "Київенерго". Паспортні дані: Серія: ВС № 114566. Виданий: 30.12.1999 Гірницьким РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області. На момент обрання володів 0,0000009% (1 акція) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді з 14.04.2010.
Михайлова Михайла Павловича, члена Спостережної ради АК "Київенерго" відкликано (звільнено) з посади члена Спостережної ради АК "Київенерго". Паспортні дані: Серія: ЕМ № 916432. Виданий: 05.07.2001 Жовтневим РВ УМВС України в Луганській обл. На момент обрання володів 0,0000009% (1 акція) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді з 14.04.2010.
Салоїд Олену Олександрівну, члена Спостережної ради АК "Київенерго" відкликано (звільнено) з посади члена Спостережної ради АК "Київенерго". Паспортні дані: Серія: ВС № 983131. Виданий: 28.03.2001 Харцизьким МВ УМВС України в Донецькій обл. На момент обрання володів 0,0000009% (1 акція) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді з 14.04.2010.
Компанію КАПІТОН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (Kapiton Trading Limited), члена Спостережної ради АК "Київенерго" відкликано (звільнено) з посади члена Спостережної ради АК "Київенерго". Компанія є юридичною особою. Код ЄДРПОУ 125569. Місце знаходження: 3 Themistokli Dervi Street, JULIA HOUSE, P.C. 1066 Nicosia, Cyprus. На момент обрання володіла 20,35% (22050174 акцій) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді з 14.04.2010.
Компанію БЛЕДСОУ Холдінгз Лімітед (BLEDSOE Holdings Limited), члена Спостережної ради АК "Київенерго" відкликано (звільнено) з посади члена Спостережної ради АК "Київенерго". Компанія є юридичною особою. Код ЄДРПОУ 403070. Місце знаходження: Британські Віргінські о-ви P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. На момент обрання володіла 20,3482% (22050176 акцій) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді з 14.04.2010.

Обрано (призначено):
Познякова Олександра Вікторовича обрано (призначено) на посаду члена Спостережної ради АК "Київенерго". Паспортні дані: Серія ВВ № 382569. Виданий: 18.04.1998 Ц-Міським РВ Горлівського МУУМВС України у Донецькій області. На момент обрання володiв 0,000005% % (6 акцiй) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на посаду члена Спостережної ради АК "Київенерго" безстроково. Посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: iнженер централiзованого вiддiлу органiзацiї працi i заробiтної плати ВЕО "Донбасенерго"; головний бухгалтер Зуївської ДРЕС-2, ВЕО "Донбасенерго"; головний бухгалтер, заступник директора з фiнансiв та облiку, директор з економiки та фiнансiв ВАТ "Донбасенерго"; директор з економiки та фінансів ТОВ «Техпромпоставка»; директор з економiки та фiнансiв ТОВ "Схiденерго"; керiвник департаменту з генерацiї дирекцiї з виробництва Корпорацiї "Донбаська паливно-енергетична компанiя"; начальник вiддiлу радникiв, перший вiце-президент НАК "Енергетична компанiя України".
Маслова Ігоря Олександровича обрано (призначено) на посаду члена Спостережної ради АК "Київенерго". Паспортні дані: Серія: ВВ №270964. Виданий: 06.03.1998 Ц-Міськ. РВ Горлівськ. МУУМВС України у Донецькій обл. На момент обрання володів 0,0000009% (1 акція) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду члена Спостережної ради АК "Київенерго" безстроково. Посади, які обіймав протягом своєї діяльності: учень електрослюсаря Зуевської ГРЕС-2; інженер ПЕО Донбасенерго; начальник лабораторії Донбаської електроенергетичної системи; начальник служби ТОВ «Сервіс – Інвест»; керівник департаменту з електричних мереж ТОВ ДТЕК.
Захарчука Олексія Миколайовича обрано (призначено) на посаду члена Спостережної ради АК "Київенерго". Паспортні дані: Серія: ВС № 114566. Виданий: 30.12.1999 Гірницьким РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області. На момент обрання володів 0,0000009% (1 акція) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду члена Спостережної ради АК "Київенерго" безстроково. Посади, якi обіймав протягом своєї дiяльностi: перший заступник директора ТОВ "Перший радник".
Салоїд Олену Олександрівну, обрано (призначено) на посаду члена Спостережної ради АК "Київенерго". Паспортні дані: Серія: ВС № 983131. Виданий: 28.03.2001 Харцизьким МВ УМВС України в Донецькій обл. На момент обрання володіла 0,0000009% (1 акція) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду члена Спостережної ради АК "Київенерго" безстроково. Посади, якi обіймала протягом своєї діяльності: ТОВ «Східенерго» - головний бухгалтер, НАК «Енергетична компанія України» - начальник управління бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер.

Калайда Олексій Володимирович, обрано (призначено) на посаду члена Спостережної ради АК "Київенерго". Паспортні дані: Серія: ВС № 007014. Виданий: 18.11.1999 Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьк. На момент обрання володів 0,0000009% (1 акція) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду члена Спостережної ради АК "Київенерго" безстроково. Посади, якi обіймав протягом своєї діяльності: Шахтоуправління «Октябрьское» - майстер; Шахтоуправління «Октябрьское» - начальник дільниці; Шахтоуправління «Октябрьское» - головний енергетик; «Сервис-инвест» - спеціаліст служби підстанцій; «Сервис-инвест» - начальник виробничо-технічної служби; «Сервис-инвест» - начальник інвестиційного відділу; ДТЕК – начальник відділу перспективного розвитку; ДТЕК – менеджер департаменту з електромереж.
Омеляновський Петро Йосипович, обрано (призначено) на посаду члена Спостережної ради АК "Київенерго". Паспортні дані: Серія: КА № 058974. Виданий: 20.03.1996 Кам‘янка-Бузьким РВ УМВС України в Львівській області. На момент обрання володів 0,0000009% (1 акція) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду члена Спостережної ради АК "Київенерго" безстроково. Посади, якi обіймав протягом своєї діяльності: генеральний директор ВАТ «Західенерго»; президент НАК «Енергетична компанія України».

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів АК «Київенерго», що відбулися 05.11.2010, відкликано членів Спостережної ради та не обрано Голову Спостережної ради. Згідно із Статутом АК «Київенерго» Голова Спостережної ради обирається на засіданні Спостережної ради.
Інформація складена на підставі даних отриманих від вищевказаних осіб. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні (інформація викладена на підставі даних отриманих від вищезазначених осіб) та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законом про цінні папери.

Голова правління Е.С. Соколовський

08.11.2010.