Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго", Відкрите акціонерне товариство. Повідомлення про проведення загальних зборів

Дата здійснення дії: 23.09.2010
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131305
Місцезнаходження емітента: 01001, м.Київ, вул. Івана Франка, 5
Голова правлінняСоколовський Едуард Степанович

АК «Київенерго» повідомляє, що на вимогу акціонера позачергові загальні збори акціонерів АК «Київенерго» відбудуться 5 листопада 2010 року о 09:45 за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 1, сьомий поверх (актовий зал адміністративної будівлі філіалу «Теплоелектроцентраль № 6 Київенерго»).

До порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів включені такі питання:
1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерної енергопостачальної компанії «Київенерго» та затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерної енергопостачальної компанії «Київенерго».
2. Про внесення та затвердження змін до Статуту Акціонерної енергопостачальної компанії «Київенерго».
3. Про відкликання членів Спостережної ради Акціонерної енергопостачальної компанії «Київенерго».
4. Про обрання членів Спостережної ради Акціонерної енергопостачальної компанії «Київенерго» та встановлення порядку припинення їх повноважень.
5. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Акціонерної енергопостачальної компанії «Київенерго» та встановлення порядку припинення їх повноважень.
6. Про припинення діяльності філіалів Акціонерної енергопостачальної компанії «Київенерго».
7. Про скасування Положень про філіали Акціонерної енергопостачальної компанії «Київенерго».
8. Про надання дозволів на вчинення Товариством правочинів та погодження правочинів здійсненних Товариством.

Реєстрація учасників позачергових загальних зборів акціонерів АК «Київенерго» відбудеться з 08:45 до 09:30 у день скликання позачергових загальних зборів акціонерів за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 1, перший поверх адміністративної будівлі філіалу «Теплоелектроцентраль №6 Київенерго». Учасники позачергових загальних зборів акціонерів повинні мати при собі паспорт та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції АК «Київенерго». Представники акціонерів можуть взяти участь у позачергових загальних зборах акціонерів на підставі довіреності, оформленої згідно з чинним законодавством.
Довідки за тел.: (044) 207-61-48

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газетах «Голос України» від 21 вересня 2010 № 175 (4925) та «Хрещатик» від 17 вересня 2010 № 134 (3765).