Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго", Відкрите акціонерне товариство. Відомості про зміну складу посадових осіб Емітента

Дата здійснення дії: 24.06.2010
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131305
Місцезнаходження емітента: 01001, м.Київ, вул. Івана Франка, 5
Голова правлінняСоколовський Едуард Степанович

Відповідно до рішення Ревізійної комісії АК «Київенерго» від 24.06.2010 (протокол Ревізійної комісії АК «Київенерго» від 24.06.2010 №1) у складі посадових осіб АК «Київенерго» відбулися такі зміни.
Обрано (призначено):
Фрицьку Любов Василівну, члена Ревізійної комісії АК «Київенерго» обрано (призначено) на посаду Голови Ревізійної комісії АК «Київенерго». Паспортні дані: серія КА № 425960, виданий 13.05.1997 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл. На момент обрання володіла 0,0000009% (1 акція) статутного фонду АК «Київенерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду Голови Ревізійної комісії АК «Київенерго» безстроково. Посади, які обіймала протягом своєї діяльності: заступник директора контрольно-ревізійного департаменту Мінпаливенерго України
Обрано (призначено):
Національну акціонерну компанію «Енергетична компанія України», члена Ревізійної комісії АК «Київенерго» обрано (призначено) на посаду Секретаря Ревізійної комісії АК «Київенерго». Компанія є юридичною особою. Код ЄДРПОУ 32984271. Місцезнаходження: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 34. На момент обрання володіла 50,0 % (54182141 акцій) статутного фонду АК «Київенерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду Секретаря Ревізійної комісії АК «Київенерго» безстроково. Посади, які обіймала протягом своєї діяльності: Компанія є юридичною особою.
Інформація складена станом на 24.06.2010 та враховує всі наявні відомості щодо посадових осіб, які є у розпорядженні АК «Київенерго».
Інформація складена на підставі даних отриманих від вищевказаних осіб.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законом про цінні папери.

Голова правління Е.С. Соколовський

25.06.2010.