Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
07.04.2016 | 12:00 - 14:00
Корпоративные
663
0

Собрание акционеров ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

місцезнаходження якого: 04073, м. Київ, Московський проспект, 6

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», що відбудуться 07 квітня 2016 року о 12 годині 00 хвилин за  адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 4, Готель «Русь», 2-й поверх, Конференц-зал.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися в день проведення Загальних зборів з 11 години 00 хвилин до 11 години 50 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», буде складено станом на 24 годину 03 квітня 2016 року.

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування):

 

 1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», припинення повноважень членів Лічильної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік. Затвердження звіту Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
 4. Затвердження звіту про виконання основних напрямів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2016 рік.
 5. Звіт Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік та затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
 6. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік та затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». Затвердження висновків Ревізійної комісії.
 7. Затвердження річних результатів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2015 рік, включаючи його дочірнє підприємство, висновків аудиторської фірми ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» за 2015 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА».
 8. Покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за підсумками роботи в 2015 році.
 9. Затвердження розміру річних дивідендів за акціями ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
 10. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
 11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
 12. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
 13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПАТ «Перший Інвестиційний Банк»

                                                                                                       тис. грн.

Найменування показника

Звітний період

( 2015 рік )

Попередній період

( 2014 рік )

Усього активів

1 258 965

1 155 838

Грошові кошти

213 646

125 374

Кошти в інших банках

0

39 938

Кредити та заборгованість клієнтів

862 355

818 043

Основні засоби та нематеріальні активи

47 814

44 056

Усього зобов‘язань

1 023 899

920 895

Кошти банків

0

43 376

Кошти клієнтів

940 933

813 541

Нерозподілений прибуток

-17 764

-17 906

Власний капітал

235 066

234 943

Статутний капітал

230 000

230 000

Середньорічна кількість акцій (шт.)

22 984

22 984

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

224

266

 

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» – м. Київ, Московський проспект, 6, 1 поверх, у робочі дні (понеділок - п’ятниця), робочий час (з 9.00 до 16.30, перерва з 13.00 до 13.45), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – начальник відділу по роботі з акціонерним капіталом Кіютіна Наталія Михайлівна.

Телефони для довідок: 0 800 50 70 80, 044 428 61 28.

 

Правління ПАТ «Перший Інвестиційний Банк»

 

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: