Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
27.03.2015 | 15:00 - 17:00
Корпоративные
526
0

Собрание акционеров ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» місцезнаходження якого м. Київ, Московський проспект, 6 Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», що відбудуться 27 березня 2015 року о 15 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, Московський проспект, 6, 2-ий поверх, приміщення ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Конференц-зал. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 14 години 00 хвилин до 14 години 50 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», буде складено станом на 24 годину 23 березня 2015 року. Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування): 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», припинення повноважень Лічильної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2014 рік. Затвердження звіту Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». 4. Затвердження звіту про виконання основних напрямів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2014 рік. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2015 рік. 5. Звіт Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2014 рік та затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». 6. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2014 рік та затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». Затвердження висновків Ревізійної комісії. 7. Затвердження річних результатів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2014 рік, включаючи його дочірнє підприємство, висновків аудиторської фірми ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» за 2014 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА». 8. Покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за підсумками роботи в 2014 році. 9. Затвердження розміру річних дивідендів за акціями ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». 10. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». 11. Про внесення змін та доповнень до Положення про Спостережну раду ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК. 12. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». 13. Обрання членів Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради. 15. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». 16. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». 17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» .......................................................тис. грн. Найменування показника......Звітний період......Попередній період .............................( 2014 рік ).........( 2013 рік ) Усього активів...............1 155 838..............1 243 248 Грошові кошти..................125 374................240 146 Кошти в інших банках............39 938..................3 209 Кредити та заборгованість клієнтів.......................818 043................831 314 Основні засоби та нематеріальні активи............44 056.................33 160 Усього зобов‘язань.............920 895................989 624 Кошти банків....................43 376......................2 Кошти клієнтів.................813 541................947 009 Нерозподілений прибуток........-17 906....................472 Власний капітал................234 943................253 624 Статутний капітал..............230 000................230 000 Середньорічна кількість акцій (шт.).....................22 984.................22 984 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)....0......................0 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду..............................0......................0 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)...........266....................283 Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» – м. Київ, Московський проспект, 6, 2 поверх, кімната 4, у робочі дні (понеділок - п’ятниця), робочий час (з 9.00 до 16.30, перерва з 13.00 до 13.45), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Корпоративний секретар, Мусіхіна Олена Олександрівна. Телефони для довідок: 0 800 50 70 80, 044 428 61 28. Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 24.02.2015р., №37 (2041), бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: