Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
19.11.2015 | 11:30 - 11:30
Корпоративные
370
0

Собрание акционеров Публічне акціонерне товариство"Херсонська теплоелектроцентраль"

До уваги акціонерів публічного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 00131771), місцезнаходження товариства: Україна, 73000, м. Херсон, шосе Бериславське, 1 Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» (далі – позачергові загальні збори)! Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 19 листопада 2015 року, з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин. Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 19 листопада 2015 року об 11 годині 30 хвилин. Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: 73003, м. Херсон, площа Свободи, 1, адміністративна будівля Херсонської обласної державної адміністрації, перший поверх, актова зала. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль». 3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів товариства. 4. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6. Звіт Ревізійної комісії (ревізора) товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 7. Затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора) товариства за 2014 рік. 8. Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік. 9. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2015 рік. 10. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) товариства за 2014 рік. 11. Внесення змін до Статуту ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль». 12. Внесення змін до внутрішніх положень товариства. 13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови правління ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль». 14. Обрання Голови правління ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль». 15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль». 16. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль». 17. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради товариства. 18. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль». 19. Обрання членів Ревізійної комісії товариства. 20. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії. Для участі в позачергових загальних зборах акціонеру-фізичній особі необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт); представнику (представникам) акціонера: довіреність на право участі у зборах та документ, що посвідчує особу (паспорт). З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери (представники акціонерів) ПАТ «Херсонська ТЕЦ» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 10:00 до 16:00 год. (обідня перерва з 12 год. 30 хв. до 13 год. 30 хв.), за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, 3-й поверх, кімната 305а, а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 10 годин 00 хвилин до 11 годин 00 хвилин. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Маньківська Анастасія Геннадіївна (головний спеціаліст Фонду державного майна України). Телефон для довідок: (044) 200-32-08. Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 13 листопада 2015 року (станом на 24 годину). Голова Фонду державного майна України І. Білоус Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано : Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку №195 від 15.10.2015р.; та на сайті: tec.kherson.ua; на сайті :stockmarket.gov.ua

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: