Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
18.12.2015 | 14:00 - 16:00
Корпоративные
394
0

Собрание акционеров ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК», ідентифікаційний код 20023569, (далі - Банк), місцезнаходження якого Україна, м. Київ, вул. Почайнинська 38, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку (далі - Збори), що відбудуться «18» грудня 2015 року о 14-00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Почайнинська 38, ПАТ «ЮНЕКС БАНК», кабінет 309, т/ф. (044) 462-50-62. Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) здійснюється у день проведення Зборів акціонерів Банку реєстраційною Комісією у кабінеті 309 з 12-00 до 13-45 години, згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЮНЕКС БАНК», складеному станом на 24 годину 14.12.2015р. Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати: - паспорт або інший, визначений чинним законодавством України документ, що посвідчує особу; - представникам акціонерів - оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, або інші документи що підтверджують повноваження. Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний Зборів): 1. Обрання складу Лічильної комісії. 2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення Зборів. 3. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку. 4. Визначення кількісного складу Спостережної ради Банку. 5. Обрання Спостережної ради Банку. 6. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди). Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради Банку. Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська 38, каб.106, з 9-00 до 17-45 години, (перерва з 13-00 до 14-00 годин). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Ластенко Інна Олексіївна. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (044) 585-14-62. Для ознайомлення з документами необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – додатково документ, що посвідчує повноваження представника. За той же адресою, кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 16.11.2015 року №213 Бюлетень "Бюлетень. Цінні папери України" (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)) Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. В.о. Голови Правління ПАТ «ЮНЕКС БАНК» _________________ (підпис) ______ А.В. Тімофєєв _______ (ініціали та прізвище керівника) М. П. 16.11.2015 (дата)

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: