Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
30.03.2016 | 10:00 - 12:00
Корпоративные
590
0

Собрание акционеров ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО

місцезнаходження якого: Україна, 73000, м. Херсон, вул. Пестеля, 5

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 30 березня 2016 року о 10 годині 00 хвилин за  адресою:          м. Херсон, вул. Пестеля, 5, поверх 5, зала селекторних нарад.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів акціонерів з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 24 березня 2016 року.

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариства), припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства.
 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році.
 8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 10.  Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.
 11.  Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
 14. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
 15. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».
 16. Про внесення змін до Статуту Товариства.
 17. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» – м. Херсон, вул. Пестеля, 5, фінансовий відділ (3 поверх), у робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 9.00 години до 15.00 години (перерва з 12 години 33 хвилин до 13 години 21 хвилини), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник фінансового відділу Резнік Анатолій Павлович.

Телефон для довідок: (0552)-48-02-10

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»

                                                                                                                         тис. грн.

          Найменування показника

Період

 
 

2015 рік

2014 рік

 

Усього активів

1 413 519

1 338 297

 

Основні засоби

979 661

1 001 650

 

Довгострокові фінансові інвестиції

20 892

20 902

 

Запаси

37 595

28 681

 

Сумарна дебіторська заборгованість

254 981

210 377

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

28 982

18 854

 

Нерозподілений прибуток

689 517

545 797

 

Власний капітал

383 094

529 759

 

Статутний капітал

44724

44724

 

Довгострокові зобов’язання

500 719

382 368

 

Поточні зобов’язання

517 054

414 249

 

Чистий прибуток (збиток)

(146 665)

(236 875)

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

178 895 040

178 895 040

 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

2606

2703

 

 

                                                                                         Правління ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: