Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
07.12.2015 | 17:00 - 19:00
Корпоративные
550
0

Собрание акционеров Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ПЗУ Україна страхування життя"

ПОВІДОМЛЕННЯ про скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів У відповідності до Рішення Наглядової Ради 15/2015 від 29.10.2015 р. Наглядова Рада Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “ПЗУ Україна страхування життя”, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62 (надалі – «Товариство»), повідомляє про проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства, які відбудуться 07 грудня 2015 року о 17-00 год. на третьому поверсі офісного приміщення ПрАТ СК “ПЗУ Україна страхування життя” у великому залі для переговорів за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62. Початок реєстрації акціонерів та їх представників 07 грудня 2015 року о 16-00 год, закінчення реєстрації акціонерів та їх представників 07 грудня 2015 року о 16-30 год. Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних Зборах акціонерів ПрАТ СК “ПЗУ Україна страхування життя”, складається станом на 01 грудня 2015 року (станом на 24.00). Порядок денний (перелік питань що виносяться на голосування): 1. Про обрання лічильної комісії. 2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про обрання члена Наглядової ради Товариства. 4. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради Товариства. Для участі в позачергових Загальних Зборах Акціонерів при собі необхідно мати наступні документи: Акціонерам-фізичним особам – паспорт або документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів-фізичних осіб – паспорт або документ, що посвідчує особу та довіреність, посвідчена нотаріально. Представникам акціонерів-юридичних осіб: а) резидентам – паспорт або документ, що посвідчує особу представника; довіреність, підписана керівником та засвідчена печаткою юридичної особи; копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена нотаріально; копія довідки органу статистки про присвоєння коду ЄДРПОУ, засвідчена нотаріально; витяг з Статуту щодо повноважень керівника юридичної особи, засвідчений керівником юридичної особи; копія документу (протокол, наказ) про призначення керівника юридичної особи, засвідчена печаткою юридичної особи; б) нерезидентам – витяг із торговельного, банківського чи судового реєстру або довіреність, підписана керівником та засвідчена печаткою юридичної особи-нерезидента, які повинні бути засвідчені згідно із законодавством країни його видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України або засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше; паспорт або документ, що посвідчує особу. Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариств. Акціонери можуть ознайомитися з вищевказаними матеріалами та документами на третьому поверсі офісного приміщення ПрАТ СК “ПЗУ Україна страхування життя” у великому залі для переговорів за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62, починаючи з 06 листопада 2015 року щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Генеральний директор Товариства – Збігнев Кшиштоф Шолига. З питань порядку денного та організаційних питань проведення позачергових Загальних Зборів звертатись до Зубача Василя Леонідовича за тел/факс: (044) 238-62-38 або за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62. Голова Наглядової ради ПрАТ СК “ПЗУ Україна страхування життя” Рафал Гродзіцький

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: