Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
11.03.2017 | 09:14
21257
0

Внутрішні ресурси. Поговоримо про векселі.

Вексельний ринок в Україні знаходиться в стані крихкого відродження після його фактичної зупинки безвідповідальними "законодавцями" з подачі некомпетентних податківців у відсутність будь-якого економічного обґрунтування. Що втратила Україна, як відновити вексельний обіг і зробити його цивілізованим, прозорим і менш ризиковим - про це і піде мова

(Тетяна Рудненко – PHD, експерт з питань вексельного ринку)

Чому вексельна тема так важлива сьогодні? Причин для цього декілька.

І. Реальний стан справ.

Макроекономічний аспект.

Характерною рисою поточного стану економіки є тотальний дефіцит обігових коштів, кредитних та інвестиційних ресурсів. Бізнес все частіше бере кредити для поповнення обігових коштів. Висока вартість кредитних ресурсів не сприяє розвитку економіки. Протягом останніх 10 років в Україні спостерігається ріст загальної дебіторсько-кредиторської заборгованості, рівень якої перевищує обсяги ВВП (іноді – до третини). Коефіцієнт співвідношення дебіторської заборгованості до ВВП ( К (д/ВВП)) за цей період коливався в інтервалі 1,08 – 1,32. У 2015 р. К(д/ВВП) складав 1, 27. Це гальмує рух фінансових потоків та знижує фінансову стійкість підприємств.

17274133_1193451680704297_672321647_n

Введення (без жодного економічного обґрунтування) акцизного податку на операції з векселями (1,5% від суми векселя) зупинило з 01 січня 2013р. операції з векселями на фондовому ринку: обсяг торгів 2012/2013= 412/3 (млрд. грн), а також передачу векселів за індосаментом у розрахунках.

17270850_1193452037370928_1936537609_n

Після відміни акцизу фондовий сегмент вексельного ринку не відновився і складав у 2014 р. лише 1,8 млрд. грн. Це призвело до різкого росту обсягу дебіторської заборгованості до К (д/ВВП) = 1,25 у 2014 році. Чому так сталося? На думку суб’єктів господарської діяльності (СГД) причина – у ставленні податкових органів до векселів. Не адекватно агресивна позиція податкових органів щодо операцій з векселями, стримує використання векселів СГД завдяки побоюванням додаткових перевірок з боку податківців.

Фондовий аспект. Не зважаючи на бурний ріст обсягів торгів на фондовому ринку за рахунок різних фондових інструментів, відношення обсягів торгів векселями до обсягів ВВП коливалося у більш вузькому діапазоні: 20-36 % (до введення акцизу у 2013р.), що свідчить про суттєву кореляцію між цими показниками. А це означає, що векселі обслуговують економіку.

Доступ бізнесу до фінансування. Як свідчать чисельні опитування бізнесу, серед головних проблем, що заважають розвитку економіки, друге після корупції місце посідає доступ до фінансування. Особливо гостро ця проблема стоїть для малих та середніх підприємців (МСП), оскільки банки практично МСП не кредитують. У той же час за останніми даними Офісу ефективного регулювання при Міністерстві економічного розвитку та торгівлі МСП забезпечує 55,8 коп. в кожній гривні доданої вартості підприємств.

У той же час, величезний внутрішній ресурс - комерційне кредитування з використанням векселів навіть не розглядається як варіант рішення проблеми.

Світовий досвід показує, що векселі найбільш ефективно працюють у кризових умовах.

Парадоксальна ситуація: в світі відношення до векселів є дуже поважним ( у 2012 р. країни-члени ЄС у перед дефолтному стані виходили на ринок зовнішніх запозичень не з облігаціями, а з векселями!!!), а фірми-нерезиденти хочуть працювати в Україні з векселями (за умов зниження законодавчих и судових ризиків). Позитивний практичний досвід використання векселів у діяльності підприємств агросектору в Україні демонструють проекти IFC. Але, вексельний обіг у нас практично заморожений (кількісна оцінка неможлива, оскільки статистику по векселях перестали збирати з жовтня 2008 р.). Імідж векселя підірваний переважно корупційними державними вексельними програмами (згадайте, наприклад, енергетичні векселі!). Агресивна, не компетентна позиція податкових органів стосовно векселів не стимулює активізацію вексельних розрахунків навіть за умов дефіциту обігових коштів і кредитних ресурсів та перевищення дебіторсько-кредиторської заборгованості над рівнем ВВП.

Світова повага до векселів базується на відмінному регулюванні їх обігу спеціальним розділом права – вексельним правом, яке ґрунтується на Женевських конвенціях 1930 р. (до яких з моменту запровадження не вносилося жодних змін, що свідчить про їх високий рівень). Необхідно відмітити, що у світі використовують переважно переказні векселі, щоб максимально використати заборгованість власних дебіторів. Особливістю обігу векселів в Україні є переважне використання простих векселів. Що не сприяє зниженню рівня загальної дебіторської заборгованості.

На жаль, до цього часу в Україні можливості векселів, що визначені законодавством, не використовуються повною мірою. Тому заважають і відсутність верховенства права у судах, і корупція, і цинічний олігархічний лозунг «по боргах платить лише слабкий» тощо.

2. Невикористані можливості.

Між тим, за допомогою векселів можна вирішувати цілу низку проблем суб’єктів господарювання, що буде сприяти розвитку економіки.

17270204_1193451624037636_952371229_n

 Перш за все - створення додаткових обігових коштів легко і оперативно: купити бланк векселя і заповнити його згідно форми, визначеної Уніфікованим законом. Ліквідність цих векселів залежить від платоспроможності векселедавця (трасанта), але може бути забезпечена авалем банку. Важливо те, що вартість таких обігових коштів є в рази нижчою за кредит, оскільки ціна гарантії банку до моменту її виконання є значно нижчою, ніж кредитних ресурсів. У разі виконання векселедавцем (трасатом) вексельного зобов’язання у строк, гарантія не виконується.

Вексельні розрахунки = комерційне кредитування з використанням векселів базується на довірі партнерів по бізнесу (у відсутність довіри до банків). А платіжна дисципліна за векселями вище за договірну у 10-11 разів (за даними Укрстату).

Зниження загальної дебіторської та кредиторської заборгованості (при погашенні векселя в обліку учасників цих розрахунків погашається заборгованість на суму, яка кратна кількості індосаментів на векселі). Одночасно при активному обігу векселів знижуються фінансові ризики його учасників (інфляційні, курсові, та часові).

Покриття касових розривів в обслуговуючому банку.

Фінансування бізнесів з тривалим циклом виробництва (наприклад, агросектору, де вже кілька років успішно працює програма IFC).

Обіг банківських векселів (на першому етапі - не емісійних) забезпечує формування строкового (до 2-3 років) грошового ресурсу для кредитування економіки, сприяє активізації фінансових потоків.

Статус векселя у діючому національному законодавстві.

Женевськими конвенціями від 07.06.1930 р., до яких Україна приєдналася у липні 1999 р., вексель визначений як борговий грошовий ордерний документ у паперовому вигляді, якій містить обіцянку векселедавця або його пропозицію власному дебіторові сплатити за векселем. Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» векселю наданий статус боргового ордерного цінного паперу. А Законом України «Про банки і банківську діяльність» за векселем закріплений статус платіжного інструменту, на чому базуються вексельні розрахунки.

Це надає векселю надзвичайні можливості для ефективного його використання у господарської діяльності. А Женевські конвенції, зокрема Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі забезпечують чітке регулювання переходу права власності, максимальний захист прав усіх учасників вексельного обігу та вирішення усіх спірних питань через суд (що у перспективі з реформуванням української судової системи забезпечить верховенство права при розгляді вексельних суперечок).

Структура вексельного ринку.

Вексельний ринок складається з первинного та вторинного. Первинний ринок – це частина грошового ринку. Його складають векселі, що видані у розрахунках: прості та переказні, в яких акцептантом вказаний дебітор векселедавця (трасанта), а також векселі, якими оформлена дебіторська заборгованість на користь кредитора. У розрахункових вексельних операціях вексель виступає як платіжний інструмент.

Вторинний ринок векселів містить три сегменти:

• сегмент ринку фінансових послуг - операції банків з векселями: активні (врахування, аваль, РЕПО), пасивні (залучення ресурсів під банківські векселі) та комісійні;

• сегмент фондового ринку – операції купівлі-продажу векселів, векселі в активах Інститутів спільного інвестування;

• інші операції з векселями згідно діючому цивільному законодавству (міна, даріння, спадщина тощо).

Комплексна схема обігу векселів на ринку разом з нормами законодавства, які визначають статус векселя, регуляторами, та основним принципом оподаткування вексельних операцій наведена на Малюнку 1. Як випливає з наведеної схеми, вексель може неодноразово переходити з одного сегменту вексельного ринку до іншого підчас його обігу. Схема також показує головну проблему оподаткування операцій з векселями: в усіх операціях вексель вважається ЦП = товаром, що суперечить статусу векселя в операціях банків з векселями – активних (кредитних, гарантійних), пасивних та комісійних – в них вексель не є товаром. Це потребує перегляду принципів оподаткування операцій з векселями з урахуванням їх специфіки. Товаром вексель є лише у операціях купівлі-продажу на фондовому позабіржовому ринку.

17274060_1193452097370922_1244305980_n

3. Як зробити вексельний ринок в Україні цивілізованим.

Цивілізація вексельного ринку: необхідні кроки та очікування

Привести національне законодавство у відповідність з нормами міжнародного вексельного права, здійснити дерегуляцію діючого законодавства та гармонізувати його

Зниження законодавчих та фінансових ризиків, зменшення кількості судових спорів

Повернути на вексельний ринок верховенство права та невідворотність виконання вексельних зобов’язань

Покращення інвестиційного клімату, захист прав учасників вексельного обігу

Реформувати регулювання вексельного ринку

Спрощення регулювання, захист прав вексельних кредиторів, зниження фінансових ризиків

Запровадити збір та аналіз статистики вексельного ринку

Оцінка впливу вексельного обігу на економіку та прогнозованість його розвитку

Розробити об’єктивну комплексну систему оцінки ризиків для операцій з векселями (кредитних, торгових, розрахункових тощо)

Зниження фінансових ризиків учасників вексельного обігу та обсягів  обов’язкового резервування банками

Забезпечити транспарентність вексельного обігу шляхом створення відкритого державного  реєстру видачі, обігу, протесту та погашення векселів як інформаційного ресурсу баз даних Єдиної державної інформаційної системи (ЄДІС)

Прозорість обігу векселів, зниження фінансових ризиків, захист прав вексельних кредиторів, унеможливлення корупційних схем

Запровадити транспарентну торгівлю векселями на організаційно оформлених ринках за окремим порядком для ордерних ЦП

Захист прав вексельних кредиторів, зниження фінансових ризиків, підвищення довіри до векселя

Підвищити рівень обізнаності у вексельному праві учасників вексельного обігу (включаючи фахівців професійних учасників, регуляторів та державних установ, юридичних та фізичних осіб)

Зниження фінансових та регуляторних ризиків

Національне вексельне право складається з трьох Женевських конвенцій (про запровадження Уніфікованого закону, про деякі колізії та про гербовий збір), ЗУ «Про обіг векселів в Україні», законів, що зазначені у ст. 1 Закону та інших, що прийняті у відповідності з ними, а також нормативно-правових актів, прийнятих у відповідності із законами, зазначеними у ст.1 Закону.

Національне вексельне право: стан та необхідні зміни

Де-факто загальна кількість документів у базі даних ВРУ, що регулюють обіг векселів в Україні, на 01 грудня 2016 р. складала 2259, з них 322 документи – прямої дії. При тому з цього переліку лише 457 документів мають статус «чинний», а 1142 – статус «не визначено». Кажіть, будь ласка, як працювати з таким тягарем і які законодавчі ризики це спричиняє суб’єктам господарювання? Отже, вкрай необхідною є дерегуляція вексельного ринку. І такий проект принципово погоджений з Головою ДРСУ за підтримки Громадської раді при ДРСУ.

Іншою проблемою національного вексельного права є його недосконалість та негармонічність. На цей час, 17 років потому, як Україна приєдналася до Женевських конвенцій, її законодавство містить низку норм, що суперечать цим конвенціям. Крім того, норми діючого законодавства часто не узгоджені між собою. Тому очевидна необхідність вдосконалення та гармонізації законодавства, що регулює обіг векселів, і у першу чергу – приведення його до норм Женевських конвенцій.

Оподаткування операцій з векселями.

Місія МВФ в Україні в одному зі звітів зазначила, що Податковий кодекс «потребує спрощення шляхом внесення ясності в нього і вдосконалення технічних аспектів написання законопроектів». Це повною мірою стосується норм щодо оподаткування операцій з векселями.

Проблеми, з якими стикаються СГД при використанні векселів, закладені у Податковому кодексі переважно на рівні визначення вексельних термінів та видів операцій з векселями ( ст.14, пп.: 14.1.1., 14.1.176., 14.1.204., 14.1.244., 14.1.206.; ст.140, пп.: 140.1.- 140.3.). Вказані норми суперечать Женевським конвенціям та діючому законодавству (а іноді – здоровому глузду).

Неоднозначність формулювань передбачає можливості тлумачення норм, що є базою для корупції. Прикладом є визначення терміна «проценти», за результатами його вільного трактування податківцями дисконт при врахуванні векселів банками не відноситься на валові витрати векселедержателів, що призвело до практичної зупинки кредитування СГД шляхом врахування векселів банками.

Високі фінансові ризики використання «податкових векселів» як для платників податку, так і для податкових органів, обумовлені некоректним регулюванням видачі та погашення цього інструменту. Подвійне визначення у ПКУ: чи це вексель, чи податкова розписка забезпечує значну корупційну складову. Якщо це – вексель, він має регулюватися вексельним правом. Якщо це – податкова розписка, тоді не може використовуватися аваль та протест (а законодавчого регулювання для цього інструменту взагалі не має). При цьому слід наголосити, що вексельне право повністю забезпечує дотримання усіх вимог, які КМУ формулює у своїх Порядках щодо використання «податкових векселів». Що гальмує зниження ризиків при використанні «податкових векселів»? Давно пора визначитися з цією проблемою.

Щодо технічних аспектів написання законопроектів. Подача матеріалу ст.229 ПКУ (щодо особливостей оподаткування деяких підакцизних товарів) не коректна та заплутана: 10 норм у 5 частинах ст.229 дублюються разом з помилками (за результатом замість 10 загальних норм у кодексі присутні 55 норм!) Активізація цивілізованого вексельного обігу: необхідні кроки та очікувані результати

Гармонізація норм ПКУ (визначення вексельних термінів та видів операцій з векселями) з нормами Женевських конвенцій та діючого законодавства

Зниження законодавчих, фінансових та корупційних ризиків (можливості неоднозначного трактування термінів та видів операцій). Зниження кількості судових спорів та ризиків додаткових перевірок СГД. Активізація вексельного обігу, зниження рівня дебіторсько-кредиторської заборгованості, зростання економіки.

Оподаткування операцій з векселями згідно їх типу та специфіки (розрахункових, кредитних, торгових) з урахуванням притаманним їм ризиків.

Зниження фінансових ризиків як СГД, так і податкових органів, спрощення ведення бізнесу СГД, зокрема МСП, зниження витрат на судові розгляди вексельних суперечок.

Коригування подання норм щодо «податкових векселів».

Вдосконалення та спрощення регулювання «податкових векселів» СГД, спрощення ведення бізнесу, зниження фінансових ризиків СГД

Орфография, пунктуация и стилистика автора сохранены. Мнение автора данной публикации может не совпадать с мнением редакции. Редакция StockWorld не несет ответственности за информацию, содержащуюся в данном материале.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter