Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
04.09.2019 | 13:04
4772
0

Реформований Верховний Суд критично поставився до деяких «реформ» НКЦПФР

Учасники фондового ринку, напевне, пам’ятають, який погром протягом 2015-2016 рр. влаштувала НКЦПФР торговцям цінними паперами, масово обвинувачуючи їх у маніпулюванні цінами на фондовому ринку

Учасники фондового ринку, напевне, пам’ятають, який погром протягом 2015-2016 рр. влаштувала Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) торговцям цінними паперами – учасникам біржових торгів, масово обвинувачуючи їх у маніпулюванні цінами на фондовому ринку. Самі посадові особи НКЦПФР доповідали про сотню справ. При цьому маніпулюванням визнавалися ті стандартні прийоми торгів, які до приходу нової команди «реформаторів» вважалися цілком прийнятними. Зокрема, біржові операції на підставі договорів на підтримання цін (договорів маркет-мейкерства) до 2015 року практично ніколи не визнавалися маніпулюванням. Однак з 2015 року підходи змінилися радикально.

Справа у тому, що питання маніпулювання цінами на фондовому ринку врегульовані ст. 10-1 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні». При цьому частина 1 цієї статті встановлює сценарії дій, які можуть мати ознаки маніпулювання, але частина 2 цієї статті встановлює умови, коли маніпулювання не може встановлюватися. Так, згідно ч. 2 ст. 10-1 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», не є маніпулюванням цінами на фондовому ринку дії, що мають на меті:

1) підтримання цін на емісійні цінні папери у зв'язку з їх публічним розміщенням або обігом, за умови, що такі дії вчиняються учасником біржових торгів на підставі відповідного договору з емітентом таких цінних паперів;

2) підтримання цін на цінні папери відкритих або інтервальних інститутів спільного інвестування у зв'язку з їх викупом у випадках, установлених законом;

3) підтримання цін, попиту, пропозиції або обсягів торгів фінансовими інструментами, за умови, що такі дії вчиняються учасником біржових торгів на підставі відповідного договору з фондовою біржею.

Таким чином, підтримання певного рівня цін на підставі відповідного договору з емітентом та/або з біржею, маніпулюванням вважатися не може.

Жодних додаткових умов український закон не висуває.

Однак посадові особи НКЦПФР почали обтяжувати вказані норми додатковими умовами, а то і просто ігнорувати наявність вказаних договорів. Зокрема, стверджувалося, що рівень цін, що підтримувався маркет-мейкером, повинен був відповідати якимось економічним, чи ринковим, чи якимось іншим умовам, хоча ці умови Комісія ніколи конкретно не називала і не формулювала. Однак ця суперечність закону нікого в Комісії не хвилювала.

І ось нарешті з приводу спірних питань маркет-мейкерства висловився Верховний Суд. Так, у Постанові від 15 серпня 2019 року у справі №826/43/16, адміністративне провадження №К/9901/9697/18, Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянута касаційна скарга НКЦПФР на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 22 березня 2016 року (головуючий суддя Келеберда В.І.) та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 07 липня 2016 року (колегія у складі: головуючого судді Мельничука В.П., суддів: Лічевецького І.О., Костюк Л.О.).

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83691852

Перш за все, Верховний Суд прямо звернув увагу на те, що «відповідно до ч. 2 ст. 10-1 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», не є маніпулюванням цінами на фондовому ринку дії, що мають на меті підтримання цін на емісійні цінні папери у зв`язку з їх публічним розміщенням або обігом, за умови, що такі дії вчиняються учасником біржових торгів на підставі відповідного договору з емітентом таких цінних паперів

Системний аналіз вказаних положень законодавства, вказав Суд, дає підстави колегії суддів дійти висновку, що перелік дій, які мають ознаки маніпулювання, чітко регламентований, а відповідальність за їх вчинення встановлена законом. При цьому, як і Законом № 448/96-ВР, так і Порядком № 716 визначено перелік дій, які по своїй суті не містять ознак маніпулювання цінами.

Оцінюючи в сукупності наявні в матеріалах справи докази, Суд звертає увагу на наступне. Так, як вбачається з матеріалів справи, Публічним акціонерним товариством «Пересувна механізована колона № 20», з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвест Брок», з другої сторони, 25.07.2014 було укладено договір між емітентом та маркет-мейкером, метою та предметом якого є регулювання взаємовідносин, що виникають між емітентом та маркет-мейкером при його участі у біржових торгах для підтримання на ринку ціни та рівень лістингу цінних паперів, що допущені до біржових торгів.

Відповідно до додатку № 1 до договору, між емітентом та маркет-мейкером 25.07.2014, мінімальна та максимальна ціна одного цінного паперу становить 5,00 грн.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, 30.07.2014, 29.08.2014, 03.09.2014, 31.10.2014, 28.11.2014 та 30.12.2014 за участю позивача було укладено на Київській міжнародній фондовій біржі угоди щодо купівлі-продажу цінних паперів.

В оскаржуваному рішенні відповідачем вказано про те, що зміст додатку № 1 від 25.07.2014 до договору між емітентом та маркет-мейкером від 25.07.2014 свідчить не про підтримання ціни, а навпаки її встановлення, а тому вказані дії є маніпулюванням цінами на фондовому ринку.

З даного приводу, Суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Так, не є маніпулюванням цінами на фондовому ринку дії, що мають на меті підтримання цін на емісійні цінні папери у зв`язку з їх публічним розміщенням або обігом, за умови, що такі дії вчиняються учасником біржових торгів на підставі відповідного договору з емітентом таких цінних паперів.

При цьому, необхідною ознакою маніпулювання на ринку цінних паперів є вчинення дій, які призводять до встановлення інших цін, ніж ті, що існували б за відсутності таких операцій або заявок.

Зміст оскаржуваної постанови свідчить, що цінні папери третьої особи станом на 31.07.2014 перебували в активах 29 ІСІ з визначеною ціною за один цінний папір в діапазоні від 3,75 грн. до 6 грн.

Тобто, зазначення в додатку до договору № 1 від 25.07.2014 мінімальної та максимальної ціни одного цінного паперу на рівні 5 грн. не свідчить про її встановлення, оскільки ціни, які склалися за результатами торгів іншими особами на інших фондових біржах, відповідають рівню цін в операціях за участю позивача, а в окремих випадках є більшими. Таким чином, в даному випадку відсутній факт встановлення ціни, у той час коли, наявне її підтримання, що в свою чергу не є маніпулюванням на ринку цінних паперів у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 10-1 Закону [«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»].

Крім цього, Суд вважає безпідставними доводи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення позивачем торгівлі акціями емітента, який має незадовільний стан, оскільки відомості щодо збитковості емітента (третьої особи) на момент укладання угоди не були та не могли бути відомі позивачу з огляду на формування та публікування фінансового звіту емітента за 2014 рік у 2015 році.

Також, не можуть бути прийняті до уваги доводи відповідача про наявність рішення № 823 від 12.06.2015 «Про встановлення ознак фіктивності ПАТ «Пересувна механізована колона № 20», що в свою чергу свідчить про відсутність реального попиту та пропозиції на акції третьої особи, оскільки зазначене рішення прийнято 12.06.2015, в той час коли, відповідний договір укладено 25.07.2014, тобто майже за рік до прийняття відповідачем рішення про встановлення ознак фіктивності ПАТ «Пересувна механізована колона № 20».

З огляду на зазначене, Суд погоджується з висновками судів попередніх інстанцій, що при прийняті оскаржуваного рішення відповідач діяв необґрунтовано без врахування всіх фактичних обставин справи, зокрема, п. 1 ч. 2 ст. 10-1 Закону[«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»], а тому наявні підстави для задоволення позову повністю.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку про те, що рішення судів у цій справі є законними та обґрунтованими і не підлягають скасуванню, оскільки суди, всебічно перевіривши обставини справи, вирішили спір у відповідності з нормами матеріального права та при дотриманні норм процесуального права, в них повно і всебічно з`ясовані обставини в адміністративній справі, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи, а доводи касаційної скарги їх не спростовують».

Таким чином, з викладеного слідує, як мінімум, два висновки:

по-перше, наявність договору маркет-мейкерства виключає встановлення факту маніпулювання;

по-друге, якщо рівень цін маркет-мейкера приблизно відповідає цінам в інших угодах, то тоді точно не може робитися висновок про встановлення цін, які б не існували без спірних операцій. Зокрема, так часто бувало, що маркет-мейкер продовжував підтримувати ті ціни, які склалися до нього. Комісія, не маючи претензій до попередника, об’являла наступника «маніпулятором», що не відповідає позиції Верховного Суду.

 

Рекомендую усім маркет-мейкерам, яких обвинуватили в маніпулюванні і суди яких з НКЦПФР не закінчилися, повідомити «своїх» суддів про дану Постанову Верховного Суду.

Орфография, пунктуация и стилистика автора сохранены. Мнение автора данной публикации может не совпадать с мнением редакции. Редакция StockWorld не несет ответственности за информацию, содержащуюся в данном материале.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter