Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
17.09.2021 | 10:17
5156
0

Бізнес по-Метінвестівськи: вилучити чужі акції і отримати на них 1000 відсотків доходу

З приводу вад українського «сквіз-ауту» (примусового «викупу» акцій) автору приходилося висловлюватися неодноразово

З приводу вад українського «сквіз-ауту» (примусового «викупу» акцій) автору приходилося висловлюватися неодноразово.

 

https://www.stockworld.com.ua/ru/column/vs-pro-spraviedlivist-skviz-autiv-vid-mietinviesta-ta-dtiek

https://www.stockworld.com.ua/ru/column/1

Зокрема, зверталася увага на несправедливий характер «сквіз-ауту» у виконанні Компанії «Метінвест», де кінцевим бенефіціарним власником офіційно значитися «український інвестор» Р.Л. Ахметов.

Так, акції Приватного акціонерного товариства (ПрАТ) «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» номінальною вартістю 0,25 гривні за одну акцію були вилучені у акціонерів за ціною 0,08 гривні за одну акцію, що у 3,1 рази менше номіналу і у 31,33 рази менше, ніж вартість чистих активів на одну акцію Товариства за євростандартами (як це зазначається у Меморандумі випуску облігацій Компанії «МЕТINVEST B.V.»).

https://www.stockworld.com.ua/ru/column/1

Акції ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь»номінальною вартістю 0,25 гривні за одну акцію були вилучені у акціонерів за ціною 0,564 гривні за одну акцію, що у 16,16 рази менше, ніж вартість чистих активів на одну акцію Товариства за євростандартами (як це зазначається у Меморандумі випуску облігацій Компанії «МЕТINVEST B.V.»).

Чергові уявлення про «справедливий» «сквіз-аут» від компанії «Метінвест» надають свіжі відомості про нарахування дивідендів акціонерам ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» та ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь».

Так, на підставі Рішення Єдиного акціонера ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» (рішення № 10 від 13.09.2021 року) розмір дивідендів, що підлягають виплаті з 29.09.2021 року по 13.03.2022 року відповідно до рішення Єдиного акціонера Товариства – 11.004.107.891,06 гривень (одинадцять мільярдів чотири мільйони сто сім тисяч вісімсот дев’яносто одна гривня 06 копійок), тобто на 1 (одну) просту акцію нараховується сума дивідендів у розмірі 0,8894896092995 гривень. Дивіденди виплачуються в грошовій формі шляхом направлення дивідендів у повному обсязі безпосередньо акціонерам згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 29.09.2021 року, відповідно до кількості належних їм акцій на дату складання переліку. При цьому слід прямо вказати, що згаданим Єдиним акціонером ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» є «METINVESTMANAGEMENTB.V.» (Нідерланди). Тобто, «український інвестор» Р.Л. Ахметов до 13.03.2022 року з українського підприємства виводить за кордон 11.004.107.891,06 гривень (трохи більше одинадцяти мільярдів гривень).

При цьому варто також звернути увагу, що у процедурі «сквіз-аут» бенефіціарний власник отримав акції по 0,08 грн. за одну акцію. При рівні дивідендів 0,8894896092995 грн. дохід на ці акції складає (0,8894896092995 – 0,08) / 0,08 = 1.024 %.

Слід також зазначити, що адвокати ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» відчайдушно борються проти доплати бувшим акціонерам ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», позбавленим акцій у процедурі «сквіз-аут», приблизно по 1,82 грн., що з урахуванням кількості акцій 83,81 млн. штук, які брали участь у цій процедурі, складає 1,82 грн. * 83,81 млн. штук = 152,53 млн. грн.

https://www.stockworld.com.ua/ru/column/vs-pro-spraviedlivist-skviz-autiv-vid-mietinviesta-ta-dtiek

Порівняємо 152 млн. грн. і 11 млрд. гривень! Хоча своя сорочка – вона ближче до тіла.

Більш «скромну» доходність отримує бенефіціарний власник ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь».

Так, на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» (протокол № 3 від 13.09.2021 року) розмір дивідендів, що підлягають виплаті з 29.09.2021 року по 13.03.2022 року відповідно до рішення Загальних зборів ПрАТ – 7.717.694.517,46 гривень (сім мільярдів сімсот сімнадцять мільйонів шістсот дев’яносто чотири тисячі п’ятсот сімнадцять гривень 46 копійок), тобто на 1 (одну) просту акцію нараховується сума дивідендів у розмірі 1,835797934696 гривень. Дивіденди виплачуються в грошовій формі шляхом направлення дивідендів у повному обсязі безпосередньо акціонерам згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 29.09.2021 року, відповідно до кількості належних їм акцій на дату складання переліку. При цьому слід прямо вказати, що бенефіціарним власником ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» є «METINVESTB.V.» (Нідерланди). Тобто, «український інвестор» Р.Л. Ахметов до 13.03.2022 року з українського підприємства виводить за кордон 7.717.694.517,46 гривень (значно більше семи мільярдів гривень).

При цьому варто також звернути увагу, що у процедурі «сквіз-аут» бенефіціарний власник отримав акції по 0,564 грн. за одну акцію. При рівні дивідендів 1,835797934696 грн. дохід на ці акції складає (1,835797934696 – 0,564) / 0,564 = 225,5 %.

Це, звичайно, скромніше, ніж для акціонерів ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», але теж немало.

Адвокати ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» також відчайдушно борються проти доплати бувшим акціонерам ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь», позбавленим акцій у процедурі «сквіз-аут», але приблизно по 5,6802 грн., що з урахуванням кількості акцій 136,88 млн. штук, які брали участь у цій процедурі, складає 5,6802 грн. * 136,88 млн. штук = 777,51 млн. грн.

https://www.stockworld.com.ua/ru/column/vs-pro-spraviedlivist-skviz-autiv-vid-mietinviesta-ta-dtiek

Порівняємо 777 млн. грн. і 7 млрд. гривень! Але тут теж своя сорочка виявилася ближчою до тіла.

Зазначене наочно демонструє, навіщо і для кого у 2017 році запроваджувався «сквіз-аут» і куди втікають гроші, зароблені на природних ресурсах і працею українського народу.

І при цьому українцям не слід прислуховуватися до байок українських олігархів про важке бізнес-життя, якщо вони можуть самі собі виплачувати мільярдні дивіденди.

інформація емітента

Код за ЄДРПОУ емітента:

00191129

Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА»

Дата, на яку складено інформацію:

14.09.2021

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів


з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн.

Розмір дивідендів на одну акцію, грн.

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

6

1

14.09.2021

11004107891.06

0.8894896092995

29.09.2021 - 13.03.2022

безпосередньо акціонерам

Зміст інформації:

На підставі Рішення Єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (надалі – «Товариство») (Рішення № 10 від 13.09.2021 року) про виплату дивідендів Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати (Протокол № 465 від 14.09.2021 року). Дата прийняття Єдиним акціонером Товариства рішення про виплату дивідендів – 13.09.2021 року. Дата прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати – 14.09.2021 року. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 29.09.2021 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення Єдиного акціонера Товариства – 11 004 107 891,06 гривень (одинадцять мільярдів чотири мільйони сто сім тисяч вісімсот дев’яносто одна гривня 06 копійок) (на 1 (одну) просту акцію нараховується сума дивідендів у розмірі 0,8894896092995 гривень). Строк виплати дивідендів – з 29.09.2021 року по 13.03.2022 року (включно). Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам. Порядок виплати дивідендів – дивіденди виплачуються в грошовій формі шляхом направлення дивідендів у повному обсязі безпосередньо акціонерам згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 29.09.2021 року, відповідно до кількості належних їм акцій на дату складання переліку.

https://smida.gov.ua/db/feed/showform/divpaydc/66206

 Особлива інформація емітента

Код за ЄДРПОУ емітента:

00191158

Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»

Дата, на яку складено інформацію:

14.09.2021

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів


з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн.

Розмір дивідендів на одну акцію, грн.

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

6

1

14.09.2021

7717694517.46

1.835797934696

29.09.2021 - 13.03.2022

безпосередньо акціонерам

Зміст інформації:

На підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБIНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (надалі – Товариство) (протокол №3 від 13.09.2021 року) про виплату дивідендів Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати (протокол №460 від 14.09.2021р.). Дата прийняття позачерговими Загальними зборами Товариства рішення про виплату дивідендів – 13.09.2021 року. Дата прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати – 14.09.2021р. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 29.09.2021 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів – 7 717 694 517,46 гривень (сім мільярдів сімсот сімнадцять мільйонів шістсот дев’яносто чотири тисячі п’ятсот сімнадцять гривень 46 копійок) (на 1 (одну) просту акцію нараховується сума дивідендів у розмірі 1,835797934696 гривень). Строк виплати дивідендів – з 29.09.2021 року по 13.03.2022 року (включно). Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам. Порядок виплати дивідендів – дивіденди виплачуються в грошовій формі шляхом направлення дивідендів у повному обсязі безпосередньо акціонерам згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 29.09.2021 року, відповідно до кількості належних їм акцій на дату складання переліку.

 https://smida.gov.ua/db/feed/showform/divpaydc/66207

Орфография, пунктуация и стилистика автора сохранены. Мнение автора данной публикации может не совпадать с мнением редакции. Редакция StockWorld не несет ответственности за информацию, содержащуюся в данном материале.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Stockworld's telegram
Календарь новостей
Подробнее
Подробнее