Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2015рік

Назва:ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ФОНД"
ЄДРПОУ:38926880

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиПублiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова формаПублічне акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ30370711
Місцезнаходження04071, м. Київ , вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності-
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ-
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон(044) 591-04-04
Факс(044) 591-04-04
Вид діяльностіпрофесiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
ОписЕмiтент отримує послуги з вiдкриття рахунку у цiнних паперах, депозитарного обслуговування випускiв цiнних паперiв та нкорпоративних операцiй емiтента, здiйснення розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв, надання емiтенту реєстру власникiв iменних цiнних паперiв вiдповiдно до договору № ОВ-5126 про обслуговування випускiв цiнних паперiв вiд 07.05.2014 з ПАТ «НДУ».
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиПублiчне акцiонерне товариство «Державний ощадний банк України»
Організаційно-правова формаПублічне акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ00032129
Місцезнаходження01023, м. Київ, вул. Госпiтальна, 12 г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіАЕ № 286660
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документНацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа10.10.2013
Міжміський код та телефон(044) 426-43-86
Факс(044) 247-85-68
Вид діяльностіДепозитарна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
ОписНадає емiтенту послуги депозитарної установи