Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2012рік

Назва:Публiчне Акцiонерне Товариство "Банк Фамiльний"
ЄДРПОУ:20042839

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

ПосадаРевiзор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиСтаростiна Людмила Михайлiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи--- ----
Рік народження**1950
Освіта**вища
Стаж керівної роботи (років)**11
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**ревiзор
ОписРевiзор Банку здiйснює наступнi функцiї: - контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; - розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам Акцiонерiв; - доводить до вiдома Загальних зборiв Акцiонерiв результати ревiзiй та перевiрок; - готує висновки до звiтiв та балансу Банку; - виносить на розгляд Загальних зборiв Акцiонерiв або Спостережної ради Банку пропозицiї з будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзора Банку, якi стосуються фiнансової безпеки й стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв; - вимагає скликання позачергових Загальних зборiв Акцiонерiв Банку у випадку виявлення загрози суттєвим iнтересам Банку та акцiонерiв. Посадовою особою не надана згода на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
ПосадаЧлен Спостережної ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКомiссарук Михайло Борисович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВК 089871 Ворошиловський РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
Рік народження**1964
Освіта**вища
Стаж керівної роботи (років)**12
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Директор компанiї Netnlink I.T. Solutions Ltd. (Iзраїль)
ОписБере участь у роботi Спостережної Ради Банку. Займає посаду Голови Спостережної Ради ТОВ "Укрнет" (м. Київ). Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
ПосадаНачальник методичного вiддiлу, член Спостережної ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиТабачнiков Олександр Юхимович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВВ 161418 Калiнiнський РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
Рік народження**1963
Освіта**вища
Стаж керівної роботи (років)**9
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Публiчне Акцiонерне Товариство "Банк Фамiльний", начальник iнновацiйно-методичного вiддiлу
ОписБере участь у роботi Спостережної Ради Банку. Отримує оплату згiдно зi штатним розкладом. Займає посаду професора кафедри психiатрiї i медпсихологiї ФПО "Донецький медичний унiверситет" (м. Донецьк). Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
ПосадаГолова Спостережної ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиФрумiн Iсаак Хананович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВВ 309193 Ленiнський РВ УМВС України в м. Донецьку
Рік народження**1940
Освіта**вища
Стаж керівної роботи (років)**43
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Публiчне Акцiонерне Товариство "Банк Фамiльний", заступник Голови Правлiння
ОписКерує роботою Спостережної ради Банку. Отримує оплату згiдно зi штатним розкладом. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
ПосадаГоловний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиГоленцова Любов Iванiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВВ 813043 Центрально-мiський РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi
Рік народження**1954
Освіта**вища
Стаж керівної роботи (років)**13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Публiчне Акцiонерне Товариство "Банк Фамiльний", заступник головного бухгалтера
ОписКерує роботою бухгалтерiї Банку. Отримує оплату згiдно зi штатним розкладом. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
ПосадаЗаступник Голови Правлiння-начальник юридичного управлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКвашнiн Олександр Сергiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВВ 480619 Куйбишевський РВ ДМУ України в Донецькiй областi
Рік народження**1959
Освіта**вища
Стаж керівної роботи (років)**20
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Публiчне Акцiонерне Товариство "Банк Фамiльний", начальник юридичного управлiння, член Правлiння
ОписНачальник юридичного управлiння керує роботою юридичного управлiння Банку. Отримує оплату згiдно зi штатним розкладом. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
ПосадаЗаступник Голови Правлiння-в.о.начальника операцiйного управлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиГайдукова Iрина Василiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВА 943475 Центрально-Мiський РВ УМВС України в Донецькiй областi
Рік народження**1962
Освіта**вища
Стаж керівної роботи (років)**9
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Публiчне Акцiонерне Товариство "Банк Фамiльний", начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту
ОписКоординує операцiйну дiяльнiсть банку. Отримує оплату згiдно зi штатним розкладом. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
ПосадаГолова Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиДолженко Ольга Володимирiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВВ 825038 Ворошиловський РВ УМВС України в м. Донецьку
Рік народження**1973
Освіта**вища
Стаж керівної роботи (років)**8
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Публiчне Акцiонерне Товариство "Банк Фамiльний", виконуючий обов'язки Голови Правлiння
ОписГолова Правлiння керує роботою Правлiння Банку, отримує оплату згiдно зi штатним розкладом. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.