Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2015рік

Назва:ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА"
ЄДРПОУ:22877057

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1)ПосадаЗаступник Голови Біржової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиБерадзе Георгій Реносійович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особид/н д/н д/н
4)Рік народження**1969
5)Освіта**Вища
6)Стаж керівної роботи (років)**8
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Член Біржової ради ПрАТ "УМВБ"
8)дата обрання та термін, на який обрано15.03.2012 5 років.
9)ОписПовноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 8. Попередні посади: член Біржової ради ПрАТ "УМВБ". Дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано.

1)ПосадаЧлен Біржової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиГуртовий Григорій Аркадійович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особид/н д/н д/н
4)Рік народження**1963
5)Освіта**Вища
6)Стаж керівної роботи (років)**6
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Член Біржової ради ПрАТ "УМВБ"
8)дата обрання та термін, на який обрано15.03.0212 5 років.
9)ОписПовноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 8. Попередні посади: член Біржової ради ПрАТ "УМВБ" Дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано.

1)ПосадаЧлен Біржової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиБобишев Андрій Олександрович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особид/н д/н д/н
4)Рік народження**1978
5)Освіта**Вища
6)Стаж керівної роботи (років)**17
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**ПАТ"Альфа банк"(Україна),Член правління,Директор блоку Ринки капіталу
8)дата обрання та термін, на який обрано11.04.2014 5 років.
9)ОписПовноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 17. Попередні посади:ПАТ"Альфа банк"(Україна),Член правління,Директор блоку Ринки капіталу. Дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано.

1)ПосадаЧлен Біржової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиДубинський Юрій Львович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особид/н д/н д/н
4)Рік народження**1969
5)Освіта**Вища
6)Стаж керівної роботи (років)**9
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**д/н
8)дата обрання та термін, на який обрано22.03.2013 5 років.
9)ОписПовноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період небуло. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 8.Попередні посади:д/н. Дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано.

1)ПосадаЧлен Ревізійної комісії
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиЧерватюк Василь Миколайович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особид/н д/н д/н
4)Рік народження**1964
5)Освіта**Вища
6)Стаж керівної роботи (років)**26
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**ПАТ СК"Українська страхова група",директор.
8)дата обрання та термін, на який обрано11.04.2014 2 роки.
9)ОписПовноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 26. Попередні посади: ПАТ СК"Українська страхова група",директор. Дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано.

1)ПосадаГолова Правління
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиГулей Анатолій Іванович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особид/н д/н д/н
4)Рік народження**1968
5)Освіта**Вища
6)Стаж керівної роботи (років)**11
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Представництво "Банковні інститут висока школа,а.с.", виконуючий обов'язки доцента кафедри фінансових операцій.
8)дата обрання та термін, на який обрано10.10.2013 3 роки
9)ОписПовноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Голови Правління. Призначений на посаду згідно рішення Біржової Ради від 04.10.2013 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 12. Попередні посади: Представництво "Банковні інститут висока школа,а.с.", виконуючий обов'язки доцента кафедри фінансових операцій. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано.

1)ПосадаЧлен Правління, Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиЛипинська Олена Олександрівна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особид/н д/н д/н
4)Рік народження**1965
5)Освіта**Вища
6)Стаж керівної роботи (років)**16
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**ТАС "Комерцбанк".Директор департаменту методології. Бухгалтерського обліку та організації звітності.
8)дата обрання та термін, на який обрано15.03.2012 3 роки
9)ОписПовноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 16 Попередні посади: ТАС "Комерцбанк".Директор департаменту методології. Бухгалтерського обліку та організації звітності. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано.

1)ПосадаЧлен Правління
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиШапка Олександр Іванович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особид/н д/н д/н
4)Рік народження**1968
5)Освіта**Вища
6)Стаж керівної роботи (років)**19
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**ТОВ "Юридична компанія "Правовий Статус", Генеральний директор.
8)дата обрання та термін, на який обрано01.11.2013 3 роки
9)ОписПовноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Призначений на посаду згідно рішення Біржової Ради від 01.11.2013 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 19. Попередні посади: ТОВ "Юридична компанія "Правовий Статус", Генеральний директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано.

1)ПосадаГолова Ревізійної комісії
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКниш Ігор Володимирович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особид/н д/н д/н
4)Рік народження**1964
5)Освіта**Вища
6)Стаж керівної роботи (років)**28
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Житомирське управління АТ "Ощадбанк",начальник філії
8)дата обрання та термін, на який обрано11.04.2014 2 роки
9)ОписПовноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 28. Попередні посади: Житомирське управління АТ "Ощадбанк",начальник філії. Дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано.

1)ПосадаГолова Біржової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиГінзбург Олександр Леонідович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особид/н д/н д/н
4)Рік народження**1966
5)Освіта**Вища
6)Стаж керівної роботи (років)**8
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Заступник Голови Біржової ради ПрАТ "УМВБ"
8)дата обрання та термін, на який обрано15.03.2012 5 років.
9)ОписПовноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) -8. Попередні посади: заступник Голови Біржової ради ПрАТ "УМВБ". Дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано.

1)ПосадаЧлен Ревізійної комісії
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКвіренко Володимир Олексійович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особид/н д/н д/н
4)Рік народження**1982
5)Освіта**Вища
6)Стаж керівної роботи (років)**11
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**ТОВ "Океан", комерційний директор.
8)дата обрання та термін, на який обрано11.04.2014 2 роки.
9)ОписПовноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) -11. Попередні посади: ТОВ "Океан", комерційний директор. Дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано.

1)ПосадаЧлен Правління
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиШапка Анатолій Іванович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особид/н д/н д/н
4)Рік народження**1973
5)Освіта**Вища
6)Стаж керівної роботи (років)**18
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Начальник медичної служби ДСВГРС МНС; Головне управління МНС України в м.Києві; Головний лікар ТОВ "БЛХЦ"; "Діамед-Лайт".
8)дата обрання та термін, на який обрано20.01.2015 3 роки
9)ОписПовноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Рішення про призначення прийнято Біржовою Радою 20.01.2015 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 18 років. Попередні посади:Начальник медичної служби ДСВГРС МНС; Головне управління МНС України в м.Києві; Головний лікар ТОВ "БЛХЦ"; "Діамед-Лайт". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.