Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 1 квартал 2016 року

Назва:ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ФОНД"
ЄДРПОУ:38926880

Інформація про посадових осіб емітента

ПосадаЧлен наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиАхiджанов Баграт Рафiкович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особин/д н/д н/д
Рік народження**0
Освіта**н/д
Стаж керівної роботи (років)**0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Директор департаменту фiнансово-кредитної полiтики та бухгалтерського облiку — головний бухгалтер Мiнагрополiтики
ОписКеруючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та стажу роботи. Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


ПосадаЧлен наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиГреба Роман Володимирович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особин/д н/д н/д
Рік народження**0
Освіта**н/д
Стаж керівної роботи (років)**0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Заступник керiвника Апарату Прем’єр-мiнiстра України
ОписКеруючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та стажу роботи. Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


ПосадаГолова правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиРадченко Андрiй Анатолiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особин/д н/д н/д
Рік народження**1972
Освіта**Вища, Математичний факультет Харкiвського нацiонального педагогiчного унiверситету iм. Сковороди та економiчний факультет Харкiвського нацiонального унiверситету iм. Каразiна
Стаж керівної роботи (років)**21
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Заступник Голови правлiння ПАТ «Аграрний фонд»
ОписКеруючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Змiн у персональному складi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.


ПосадаГолова наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКраснопольський Ярослав Васильович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особин/д н/д н/д
Рік народження**0
Освіта**н/д
Стаж керівної роботи (років)**0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Перший заступник Мiнiстра аграрної полiтики та продовольства України
ОписКеруючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та стажу роботи. Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


ПосадаЧлен наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиДанилишин Анатолiй Антонович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особин/д н/д н/д
Рік народження**0
Освіта**н/д
Стаж керівної роботи (років)**0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Заступник директора департаменту фiнансiв виробничої сфери — начальник управлiння фiнансiв агропромислового комплексу та природоохоронних заходiв Мiнфiну
ОписКеруючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та стажу роботи. Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


ПосадаЧлен наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиМатвiєв Максим Борисович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особин/д н/д н/д
Рік народження**0
Освіта**н/д
Стаж керівної роботи (років)**0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Начальник вiддiлу з питань приватизацiї пiдприємств агропромислового комплексу управлiння з питань реформування власностi департаменту планування процесiв приватизацiї та реформування власностi Фонду державного майна
ОписКеруючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та стажу роботи. Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


ПосадаЧлен наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиМаксимов Олександр Анатолiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особин/д н/д н/д
Рік народження**0
Освіта**н/д
Стаж керівної роботи (років)**0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Директор департаменту вiдносин власностi Мiнекономрозвитку
ОписКеруючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та стажу роботи. Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


ПосадаЧлен наглядової ради (за згодою)
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиЗемцова Iрина Михайлiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особин/д н/д н/д
Рік народження**0
Освіта**н/д
Стаж керівної роботи (років)**0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Заступник голови правлiння АТ «Державний ощадний банк України»
ОписКеруючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та стажу роботи. Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


ПосадаГолова ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПушко-Цибуляк Єлизавета Михайлiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особин/д н/д н/д
Рік народження**0
Освіта**н/д
Стаж керівної роботи (років)**0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Заступник директора Департаменту фiнансово-кредитної полiтики Мiнагрополiтики України - начальник вiддiлу бюджетного планування
ОписКеруючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та загального стажу роботи. Змiн у персональному складi протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


ПосадаЧлен ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКремпа Михайло Васильович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особин/д н/д н/д
Рік народження**0
Освіта**н/д
Стаж керівної роботи (років)**0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Заступник директора Департаменту фiнансово-кредитної полiтики Мiнагрополiтики України - начальник вiддiлу бюджетного планування
ОписКеруючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та загального стажу роботи. Змiн у персональному складi протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


ПосадаЧлен ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиАверкiна Анастасiя Олександрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особин/д н/д н/д
Рік народження**0
Освіта**н/д
Стаж керівної роботи (років)**0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Головний спецiалiст вiддiлу правової роботи Департаменту правової та законопроектної роботи Мiнагрополiтики України
ОписКеруючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та загального стажу роботи. Змiн у персональному складi протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


ПосадаЧлен ревiзiйної комiсiї (за згодою)
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиЗадачина Свiтлана Олександрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особин/д н/д н/д
Рік народження**0
Освіта**н/д
Стаж керівної роботи (років)**0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Начальник вiддiлу контролю у сферi виробництва та переробки сiльгосппродукцiї Департаменту контролю в агропромисловому комплексi та сферi використання природних ресурсiв Державної фiнансової iнспекцiї України
ОписКеруючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та загального стажу роботи. Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


ПосадаЧлен ревiзiйної комiсiї (за згодою)
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиЗаворотна Нiна Григорiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особин/д н/д н/д
Рік народження**0
Освіта**н/д
Стаж керівної роботи (років)**0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Головний державний ревiзор-iнспектор вiддiлу перевiрок платникiв податкiв ризикових категорiй управлiння податкового аудиту ДПI у Шевченкiвському районi ГУ Державної фiскальної служби України у м. Києвi
ОписКеруючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та загального стажу роботи. Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


ПосадаДиректор фiнансового департаменту - в. о. головного бухгалтера
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиШвець Олег Станiславович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особин/д н/д н/д
Рік народження**1980
Освіта**Вища, фiнансово-економiчний факультет Київського нацiонального економiчного унiверситету
Стаж керівної роботи (років)**11
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Заступник голови правлiння ЗАТ «САСК «Спецексiмстрах»
ОписКеруючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.