Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 3 квартал 2015 року

Назва:Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
ЄДРПОУ:14305909

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

НайменуванняТОВ "АРЦIНГЕР БОНДАРЄВ ШКЛЯР ТА ПАРТНЕРИ"
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ32248754
Місцезнаходження01015, м.Київ, ВУЛ.МОСКОВСЬКА, буд. 43/11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності-
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон(044) 490-96-97
Факс(044) 490-96-97
Вид діяльностіЮридичнi послуги.
ОписКомпанiя надає Банку консультацiї з юридичних питань, здiйснює пiдготовку проектiв договорiв; представництво в судах; захист прав i законних iнтересiв.

НайменуванняТОВ "Аудиторська фiрма "ПКФ Аудит - фiнанси"
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ34619277
Місцезнаходження01054, м.Київ, вул.О.Гончара, буд. 41-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності3886
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон(044) 501-25-31
Факс(044) 501-25-31
Вид діяльностіАудиторськi послуги.
ОписКомпанiя надає АТ "Райффайзен Банк Аваль" аудиторськi послуги.

НайменуванняТОВ "Юридична компанiя "Констрактiв Лойерз"
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ38777568
Місцезнаходження03057, м.Київ-57, вул. Вадима Гетьмана, буд.1Б, офiс 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності-
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон(044) 359-0-789
Факс(044) 359-0-789
Вид діяльностіюридичнi послуги
ОписНадає послуги з питань захисту прав кредиторiв пiд час здiйснення реструктиризацiї кредитiв в iноземнiй валютi.

НайменуванняТОВ "Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг"
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37413337
Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Верхнiй Вал, буд. 4-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності8
Дата видачі ліцензії або іншого документа10.04.2012
Міжміський код та телефон(044) 383-59-64
Факс(044) 383-27-50
Вид діяльностіРейтингове агентство
ОписВизначення та поновлення рейтингової оцiнки Банку.

НайменуванняMoody's Investors Services Inc
Організаційно-правова формаКорпорація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ000000000
МісцезнаходженняUSA, New York, NY, 99 Church str
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностід/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон+1 212 553 14 97
Факс+1 212 553 00 89
Вид діяльностіРейтингове агенство
ОписВизначення та поновлення рейтингової оцiнки Банку.

НайменуванняПублiчне акцiонерне товариство "Українська бiржа"
Організаційно-правова формаПублічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ36184092
Місцезнаходження01601, м.Київ, вул.Шовковична, буд.42-44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіАГ № 399339
Дата видачі ліцензії або іншого документа22.10.2010
Міжміський код та телефон(044) 495-74-74
Факс(044) 495-74-73
Вид діяльностіПрофесiйна дiяльнiсть на фондовому ринку. Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.
ОписВiдповiдно до договору акцiї АТ "Райффайзен Банк Аваль" включенi до Бiржового списку ПАТ "Українська бiржа", пiдтримується їх лiстинг, забезбеченi умови для здiйснення купiвлi-продажу акцiй.

НайменуванняПублiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова формаПублічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ30370711
Місцезнаходження04071, м.Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіАВ № 581322
Дата видачі ліцензії або іншого документа19.09.2006
Міжміський код та телефон(044) 279-13-25
Факс(044) 279-13-22
Вид діяльностіПрофесiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитана дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв.
ОписНадає Банку послуги з депозитарної дiяльностi як емiтенту, депозитарнiй установi, торговцю цiнними паперами. Надає послуги акредитованого центра сертифiкацiї ключiв для формувагння сертифiкатiв вiдкритого ключа ЕЦП та надання допомоги при генерацiї вiдкритих i особистих ключiв ЕЦП пiдписувачiв без обмеження умов використання ЕЦП (пiдпису та печатки).

НайменуванняПублiчне акцiонерне товариство «Фондова бiржа «ПЕРСПЕКТИВА»
Організаційно-правова формаПублічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ33718227
Місцезнаходження49000, м.Днiпропетровськ, вул.Ленiна, буд.30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіАВ № 483591
Дата видачі ліцензії або іншого документа31.08.2009
Міжміський код та телефон(056) 373-95-94
Факс(056) 373-95-94
Вид діяльностіПрофесiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.
ОписАТ «Райффайзен Банк Аваль» є членом бiржi та здiйснює професiйну дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть та брокерська дiяльнiсть).

НайменуванняПублiчне акцiонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках»
Організаційно-правова формаПублічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ35917889
Місцезнаходження04107, м.Київ, вул.Тропiнiна, буд.7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіАЕ № 263463
Дата видачі ліцензії або іншого документа03.10.2013
Міжміський код та телефон(044) 585-42-40
Факс(044) 585-42-40
Вид діяльностіПрофесiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – клiрингова дiяльнiсть.
ОписАТ «Райффайзен Банк Аваль» користується послугами ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках» в частинi здiйснення розрахункiв за операцiями купiвлi-продажу цiнних паперiв на фондовому ринку.

НайменуванняПублiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"
Організаційно-правова формаПублічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ21672206
Місцезнаходження01601, м.Київ, вул.Шовковична, буд. 42-44, 6 поверх
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіАД № 034421
Дата видачі ліцензії або іншого документа11.06.2012
Міжміський код та телефон(044) 277-50-00
Факс(044) 277-50-01
Вид діяльностіПрофесiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.
ОписВiдповiдно до договору акцiї АТ "Райффайзен Банк Аваль" допущенi до торгiв через ПФТС, пiдтримується їх лiстинг, забезпеченi умови для здiйснення купiвлi-продажу цiнних паперiв. АТ «Райффайзен Банк Аваль» є членом бiржi та здiйснює професiйну дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть та брокерська дiяльнiсть).

НайменуванняТОВ "Арiо Кепiтал Груп"
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ37449782
Місцезнаходження01011, м.Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності-
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон(044) 537-22-90
Факс(044) 280-28-46
Вид діяльностіЮридичнi послуги
ОписКомпанiя надає Банку юридичнi послуги, що включають в себе розробку правової позицiї, пiдготовку процесуальних документiв i представництво iнтересiв Банку.

НайменуванняПрАТ СК "ПЗУ Україна"
Організаційно-правова формаПриватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ20782312
Місцезнаходження04053, м.Київ, вул.Артема, буд. 40
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіАВ N 500104
Дата видачі ліцензії або іншого документа15.12.2009
Міжміський код та телефон(044) 230-84-99
Факс(044) 230-84-99
Вид діяльностіСтрахування
ОписКомпанiя надає Банку страховi послуги з добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами.

НайменуванняПриватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Унiка"
Організаційно-правова формаПриватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ20033533
Місцезнаходження01601, м.Київ, вул. Рейтарська, буд. 37
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіАВ N 520672
Дата видачі ліцензії або іншого документа15.03.2010
Міжміський код та телефон(044) 225-60-00
Факсд/н
Вид діяльностіСтрахування
ОписКомпанiя надає Банку страховi послуги з медичного страхування, страхування автотранспорту, страхування ЦПВВТЗ, страхування ризикiв при здiйсненнi банкiвської дiяльностi, страхування майна.

НайменуванняТОВ "Ернст енд Янг"
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ33306958
Місцезнаходження01001, м.Київ, вул. Хрещатик, буд. 19А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності3516
Дата видачі ліцензії або іншого документа27.01.2005
Міжміський код та телефон(044) 490-30-26
Факс(044) 490-30-30
Вид діяльностіАудиторськi послуги
ОписКомпанiя надає Банку професiйнi послуги.

НайменуванняПАТ "КПМГ Аудит"
Організаційно-правова формаПриватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ31032100
Місцезнаходження01001, м.Київ, вул.Михайлiвська, буд. 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності2397
Дата видачі ліцензії або іншого документа26.01.2001
Міжміський код та телефон(044) 459-00-25
Факс(044) 490-55-08
Вид діяльностіАудиторськi послуги
ОписНадає аудиторськi послуги з проведення зовнiшнього аудиту фiнансової звiтностi та рiчного звiту АТ "Райффайзен Банк Аваль".