Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 3 квартал 2015 року

Назва:Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
ЄДРПОУ:14305909

Інформація про посадових осіб емітента

ПосадаЧлен Спостережної ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиШеремета Павло Михайлович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи- - -
Рік народження**1971
Освіта**Вища економiчна.
Стаж керівної роботи (років)**18
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**На момент обрання Членом Спостережної ради Банку працював на посадi Директора Школи управлiння РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ "УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНIВЕРСИТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ".
ОписОбраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-52 вiд 29.04.2015р.) 29 квiтня 2015 року у якостi незалежного члена iз строком повноважень на три роки. Загальний стаж керiвної роботи - 10 рокiв. На посадi Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" перебуває 5 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.


ПосадаЧлен Спостережної ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиЕберхард Вiнкельбауер
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи- - -
Рік народження**1948
Освіта**Вища, ступiнь доктора права
Стаж керівної роботи (років)**42
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**На момент обрання Членом Спостережної ради Банку не працював, пенсiонер. До березня 2012 року працював на посадi Начальника Департаменту мiжнародних фiлiй та представництв Райффайзен Центральбанк Естеррайх Акцiєнгезельшафт (Австрiя).
ОписОбраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-52 вiд 29.04.2015р.) 29 квiтня 2015 року у якостi незалежного члена iз строком повноважень на три роки. Загальний стаж керiвної роботи - 32 роки. На посадi Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" перебуває 5 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.


ПосадаЧлен Спостережної ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКурт Брукнер
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи- - -
Рік народження**1955
Освіта**Вища. Ступiнь магiстра, ступiнь доктора соцiальних та економiчних наук.
Стаж керівної роботи (років)**31
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**На момент обрання Членом Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" працював на посадi Начальника Департаменту управлiння ризиками та проектiв Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ.
ОписОбраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-52 вiд 29.04.2015р.) 29 квiтня 2015 року iз строком повноважень на три роки. Є представником акцiонера Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, що має iстотну участь у статутному капiталi Банку. Загальний стаж керiвної роботи - 24 роки. На посадi Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" перебуває 1 рiк 5 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.


ПосадаГоловний аудитор банку служби внутрiшнього аудиту
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПалiєнко Оксана Валерiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи- - -
Рік народження**1973
Освіта**Вища економiчна.
Стаж керівної роботи (років)**20
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**АТ "Райффайзен Банк Аваль" - заступник головного аудитора банку - начальник управлiння перевiрок Центрального офiсу та Київського регiону служби внутрiшнього аудиту.
ОписНаказом Голови Правлiння Банку призначена на посаду Головного аудитора банку служби внутрiшнього аудиту Банку з 15 лютого 2012 року. Загальний стаж керiвної роботи - 11 рокiв. На посадi Головного аудитора банку служби внутрiшнього аудиту АТ "Райффайзен Банк Аваль" перебуває 3 роки 7 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.


ПосадаГоловний бухгалтер-директор департаменту бухгалтерського облiку, контролю i звiтностi
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиМакаренко Людмила Олексiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи- - -
Рік народження**1961
Освіта**Вища економiчна.
Стаж керівної роботи (років)**32
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**АППБ "Аваль" - заступник головного бухгалтера, в.о.головного бухгалтера - директор департаменту бухгалтерського облiку, контролю i звiтностi.
ОписНаказом Голови Правлiння Банку призначена на посаду Головного бухгалтера-директора департаменту бухгалтерського облiку, контролю i звiтностi з 27 березня 2006 року. Загальний стаж керiвної роботи - 30 рокiв. На посадi Головного бухгалтера-директора департаменту бухгалтерського облiку, контролю i звiтностi АТ "Райффайзен Банк Аваль" перебуває 9 рокiв 5 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.


ПосадаЗаступник Голови Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиГурiна Наталiя Олександрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи- - -
Рік народження**1975
Освіта**Вища економiчна.
Стаж керівної роботи (років)**21
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**АТ “Райффайзен Банк Аваль” - заступник головного ризик-менеджера - директор департаменту корпоративних ризикiв.
ОписРiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-12/2 вiд 21.12.2011р.) призначена на посаду Заступника Голови Правлiння з 03 сiчня 2012 р. Рiшенням Спостережної ради (Протокол № СР-12/5 вiд 24.12.2014р.) термiн повноважень продовжено до 31.12.2016р. Загальний стаж керiвної роботи - 16 рокiв. На посадi Заступника Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" перебуває 3 роки 8 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.


ПосадаЗаступник Голови Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКоссманн Роберт Скотт
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи- - -
Рік народження**1964
Освіта**Вища економiчна.
Стаж керівної роботи (років)**27
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" - Директор департаменту малого та середнього бiзнесу.
ОписРiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-11 вiд 30.07.2007р.) призначений на посаду Заступника Голови Правлiння, яку обiймає з 20 вересня 2007 р. Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-5/5 вiд 28.05.2013р.) продовжено термiн повноважень п. Коссманна на посадi Заступника Голови Правлiння Банку до 31 грудня 2016 р. Загальний стаж керiвної роботи - 18 рокiв. На посадi Заступника Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" перебуває 8 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.


ПосадаПерший Заступник Голови Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиБьош Герхард
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи- - -
Рік народження**1957
Освіта**Вища економiчна.
Стаж керівної роботи (років)**28
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**АТ "Райффайзен Банк Аваль" - Заступник Голови Правлiння.
ОписРiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-8/7 вiд 20.08.2010р.) призначений на посаду Першого Заступника Голови Правлiння, яку обiймає з 06 листопада 2010 р. Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-12/1 вiд 05.12.2013р.) п. Бьош обраний на новий строк на посаду Першого Заступника Голови Правлiння, продовжено термiн його повноважень до 31 грудня 2016 р. Загальний стаж керiвної роботи - 21 рiк. На посадi Першого Заступника Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" перебуває 4 роки 10 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.


ПосадаГолова Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиЛавренчук Володимир Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи- - -
Рік народження**1957
Освіта**Вища економiчна.
Стаж керівної роботи (років)**33
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**АКБ "Райффайзенбанк Україна" - Член Правлiння.
ОписРiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-71/1 вiд 19.10.2005р.) призначений на посаду Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" з 21 жовтня 2005 р. Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-10/6а вiд 20.10.2010р.) продовжено термiн повноважень п. Лавренчука В.М.на посадi Голови Правлiння Банку на п'ять рокiв до 31 грудня 2015 р. Загальний стаж керiвної роботи - 24 роки. На посадi Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" перебуває 9 рокiв 11 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.


ПосадаЧлен Спостережної ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКурт Гайгер
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи- - -
Рік народження**1946
Освіта**Вища. Ступiнь магiстра, ступiнь доктора юридичних наук.
Стаж керівної роботи (років)**43
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**На момент обрання Членом Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" працював на посадi Члена Спостережної ради Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ.
ОписОбраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-52 вiд 29.04.2015р.) 29 квiтня 2015 року iз строком повноважень на три роки. Є представником акцiонера Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, що має iстотну участь у статутному капiталi Банку. Загальний стаж керiвної роботи - 35 рокiв. На посадi Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" перебуває 5 рокiв 11 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.


ПосадаГолова Спостережної ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКарл Зевельда
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи- - -
Рік народження**1950
Освіта**Вища. Ступiнь магiстра, ступiнь доктора економiчних наук.
Стаж керівної роботи (років)**38
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**На момент обрання Головою Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" працював на посадi Голови Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ.
ОписОбраний Головою Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-52 вiд 29.04.2015р.) 29 квiтня 2015 року iз строком повноважень на три роки. Є представником акцiонера Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, що має iстотну участь у статутному капiталi Банку. Загальний стаж керiвної роботи - 33 роки. На посадi Члена, а з 25 квiтня 2014 року - Голови Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" перебуває 4 роки 5 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.


ПосадаЗаступник Голови Спостережної ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПiтер Леннк
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи- - -
Рік народження**1963
Освіта**Вища. Ступiнь магiстра.
Стаж керівної роботи (років)**27
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**На момент обрання Заступником Голови Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" працював на посадi Члена Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ.
ОписОбраний Заступником Голови Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-52 вiд 29.04.2015р.) 29 квiтня 2015 року iз строком повноважень на три роки. Є представником акцiонера Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, що має iстотну участь у статутному капiталi Банку. Загальний стаж керiвної роботи - 26 рокiв. На посадi Заступника Голови Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" перебуває 4 роки 3 мiсяцi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.


ПосадаЧлен Спостережної ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиГерберт Степiч
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи- - -
Рік народження**1946
Освіта**Вища. Ступiнь магiстра, ступiнь доктора економiчних наук.
Стаж керівної роботи (років)**43
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**На момент обрання Членом Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" працював на посадi Старшого радника Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ.
ОписОбраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-52 вiд 29.04.2015р.) 29 квiтня 2015 року iз строком повноважень на три роки. Є представником акцiонера Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, що має iстотну участь у статутному капiталi Банку. Загальний стаж керiвної роботи - 39 рокiв. На посадi Голови, а з 25 квiтня 2014 року - Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" перебуває 9 рокiв 9 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.


_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.