Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2014рік

Назва:Публiчне акцiонерне товариство «Аграрний фонд»
ЄДРПОУ:38926880

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1)ПосадаЧлен наглядової ради (за згодою)
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиЗемцова Iрина Михайлiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особид/н д/н д/н
4)Рік народження**0
5)Освіта**д/н
6)Стаж керівної роботи (років)**0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Заступник голови правлiння АТ “Державний ощадний банк України”.
8)дата обрання та термін, на який обрано09.07.2014 до прийняття вiдповiдного рiшення Уряду
9)ОписКеруючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та загального стажу роботи. Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: Заступник голови правлiння АТ “Державний ощадний банк України”.

1)ПосадаЧлен наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиМаксимов Олександр Анатолiйович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особид/н д/н д/н
4)Рік народження**0
5)Освіта**д/н
6)Стаж керівної роботи (років)**0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Директор департаменту вiдносин власностi Мiнекономрозвитку
8)дата обрання та термін, на який обрано09.07.2014 до прийняття вiдповiдного рiшення Уряду.
9)ОписКеруючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та загального стажу роботи.Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: директор департаменту вiдносин власностi Мiнекономрозвитку.

1)ПосадаЧлен наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиМатвiєв Максим Борисович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особид/н д/н д/н
4)Рік народження**0
5)Освіта**д/н
6)Стаж керівної роботи (років)**0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Начальник вiддiлу з питань приватизацiї пiдприємств агропромислового комплексу управлiння з питань реформування власностi департаменту планування процесiв приватизацiї та реформування власностi Фонду державного майна.
8)дата обрання та термін, на який обрано09.07.2014 до прийняття вiдповiдного рiшення Уряду
9)ОписКеруючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та загального стажу роботи. Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Начальник вiддiлу з питань приватизацiї пiдприємств агропромислового комплексу управлiння з питань реформування власностi департаменту планування процесiв приватизацiї та реформування власностi Фонду державного майна.

1)ПосадаЧлен наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиДанилишин Анатолiй Антонович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особид/н д/н д/н
4)Рік народження**0
5)Освіта**д/н
6)Стаж керівної роботи (років)**0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Заступник директора департаменту фiнансiв виробничої сфери — начальник управлiння фiнансiв агропромислового комплексу та природоохоронних заходiв Мiнфiну.
8)дата обрання та термін, на який обрано09.07.2014 до прийняття вiдповiдного рiшення Уряду
9)ОписКеруючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та загального стажу роботи. Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Заступник директора департаменту фiнансiв виробничої сфери — начальник управлiння фiнансiв агропромислового комплексу та природоохоронних заходiв Мiнфiну.

1)ПосадаЧлен наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиГреба Роман Володимирович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особид/н д/н д/н
4)Рік народження**0
5)Освіта**д/н
6)Стаж керівної роботи (років)**0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Заступник керiвника Апарату Прем’єр-мiнiстра України.
8)дата обрання та термін, на який обрано09.07.2014 до прийняття вiдповiдного рiшення Уряду
9)ОписКеруючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та загального стажу роботи. Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Заступник керiвника Апарату Прем’єр-мiнiстра України.

1)ПосадаЧлен наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиАхiджанов Баграт Рафiкович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особид/н д/н д/н
4)Рік народження**0
5)Освіта**д/н
6)Стаж керівної роботи (років)**0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Директор департаменту фiнансово-кредитної полiтики та бухгалтерського облiку — головний бухгалтер Мiнагрополiтики.
8)дата обрання та термін, на який обрано09.07.2014 до прийняття вiдповiдного рiшення Уряду
9)ОписКеруючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та загального стажу роботи. Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Директор департаменту фiнансово-кредитної полiтики та бухгалтерського облiку — головний бухгалтер Мiнагрополiтики.

1)ПосадаГолова наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиДикун Андрiй Євгенович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особид/н д/н д/н
4)Рік народження**0
5)Освіта**д/н
6)Стаж керівної роботи (років)**0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Заступник Мiнiстра аграрної полiтики та продовольства України
8)дата обрання та термін, на який обрано09.07.2014 до прийняття вiдповiдного рiшення Уряду
9)ОписКеруючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та загального стажу роботи. Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Заступник Мiнiстра аграрної полiтики та продовольства України.

1)ПосадаГоловний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиТкаченко Роман Васильович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особид/н д/н д/н
4)Рік народження**1981
5)Освіта**вища, Нацiональний аграрний унiверситет
6)Стаж керівної роботи (років)**2
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Попередня робота – головний бухгалтер Аграрного фонду.
8)дата обрання та термін, на який обрано01.11.2013 необмежений
9)ОписПовноваження та обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю головного бухгалтера. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи не було. Загальний стаж роботи близько 2 рокiв. Попередня робота – головний бухгалтер Аграрного фонду. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.

1)ПосадаГолова правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКiрюк Олександр Геннадiйович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особид/н д/н д/н
4)Рік народження**1971
5)Освіта**вища, Український iнститут мiжнародних вiдносин Київського нацiонального унiверситету iм. Т.Г. Шевченка
6)Стаж керівної роботи (років)**13
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Попередня робота – генеральний директор Аграрного фонду.
8)дата обрання та термін, на який обрано17.10.2013 необмежений
9)ОписПовноваження та обов'язки визначенi Статутом ПАТ «Аграрний фонд», затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.07.2013 № 698. Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного року не було. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи близько 13 рокiв. Попередня робота – генеральний директор Аграрного фонду. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.