Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2014рік

Назва:Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
ЄДРПОУ:14305909

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиБейкер i Макензi-Сi Ай Ес Лiмiтед
Організаційно-правова формаПредставництво
Kод за ЄДРПОУ26080054
Місцезнаходження01054, м. Київ, , вул. Воровського, буд. 24
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіД/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ-
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон(044) 590-01-01
Факс(044) 590-01-01
Вид діяльностіюридичнi послуги
ОписКомпанiя надає Банку послуги з юридичного консультування з питань українського, англiйського, кiпрського права у зв'язку з вiдступленням прав вимоги за кредитним договором.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиВiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна страхова компанiя "Оранта"
Організаційно-правова формаВідкрите акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ00034186
Місцезнаходження04053, м. Київ, , вул. Жилянська, буд. 75
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіАВ № 360277
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документДержавна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа05.09.2007
Міжміський код та телефон(044) 537-58-00
Факс(044) 537-58-83
Вид діяльностіСтрахування
ОписКомпанiя надає Банку послуги зi страхування орендованих примiщень.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиПриватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"
Організаційно-правова формаПриватне акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ20782312
Місцезнаходження04053, м. Київ, , вул. Артема, буд 40
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіАВ № 500104
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документДержавна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа15.12.2009
Міжміський код та телефон(044) 230-84-99
Факс(044) 230-84-99
Вид діяльностіСтрахування
ОписКомпанiя надає Банку послуги з добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс"
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю
Kод за ЄДРПОУ21603903
Місцезнаходження01032, м. Київ, , вул. Жилянська, буд. 75
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності0152
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документАудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа26.01.2001
Міжміський код та телефон(044) 490-67-77
Факс(044) 490-67-38
Вид діяльностіаудиторськi послуги
ОписКомпанiя надала Банку послуги з дiагностичного обстеження за запитом Нацiонального банку України.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиMoody's Investors Services Inc
Організаційно-правова формаКорпорація
Kод за ЄДРПОУ000000000
Місцезнаходження-, New York, 99 Church str
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності-
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ-
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон+1 212 553 14 97
Факс+1 212 553 00 89
Вид діяльностіРейтингове агенство
ОписВизначення та поновлення рейтингової оцiнки Банку.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиПублiчне акцiонерне товариство «Фондова бiржа «ПЕРСПЕКТИВА»
Організаційно-правова формаПублічне акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ33718227
Місцезнаходження49000, м. Днiпропетровськ,, вул. Ленiна, буд. 30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіАВ № 483591
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документНацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа31.08.2009
Міжміський код та телефон(056) 373-95-94
Факс(056) 373-95-94
Вид діяльностіПрофесiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
ОписАТ «Райффайзен Банк Аваль» є членом бiржi та здiйснює професiйну дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть та брокерська дiяльнiсть).
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиПублiчне акцiонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках»
Організаційно-правова формаПублічне акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ35917889
Місцезнаходження04107, м. Київ,, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіАЕ № 263463
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документНацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа03.10.2013
Міжміський код та телефон(044) 585-42-40
Факс(044) 585-42-40
Вид діяльностіПрофесiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – клiрингова дiяльнiсть
ОписАТ «Райффайзен Банк Аваль» користується послугами ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках» в частинi здiйснення розрахункiв за операцiями купiвлi-продажу цiнних паперiв на фондовому ринку.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиПублiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова формаПублічне акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ30370711
Місцезнаходження01001, м. Київ,, вул. Б.Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіБ/н, Правила ЦДЦП
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документНацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа01.10.2013
Міжміський код та телефон(044) 279-13-25
Факс(044) 279-13-22
Вид діяльностіПрофесiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитана дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
ОписНадає Банку послуги з депозитарної дiяльностi як емiтенту, депозитарнiй установi, торговцю цiнними паперами. Надає послуги акредитованого центра сертифiкацiї ключiв для формувагння сертифiкатiв вiдкритого ключа ЕЦП та надання допомоги при генерацiї вiдкритих i особистих ключiв ЕЦП пiдписувачiв без обмеження умов використання ЕЦП (пiдпису та печатки).
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиПублiчне акцiонерне товариство "Українська бiржа"
Організаційно-правова формаПублічне акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ36184092
Місцезнаходження01601, м. Київ,, вул. Шовковична, буд. 42-44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіАГ № 399339
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документДержавна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа22.10.2010
Міжміський код та телефон(044) 495-74-74
Факс(044) 495-74-73
Вид діяльностіПрофесiйна дiяльнiсть на фондовому ринку. Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.
ОписВiдповiдно до договору акцiї АТ "Райффайзен Банк Аваль" включенi до Бiржового списку ПАТ "Українська бiржа", пiдтримується їх лiстинг, забезбеченi умови для здiйснення купiвлi-продажу акцiй.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиПублiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"
Організаційно-правова формаПублічне акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ21672206
Місцезнаходження01601, м. Київ, , вул. Шовковична, буд. 42-44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіАД № 034421
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документНацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа11.06.2012
Міжміський код та телефон(044) 277-50-00
Факс(044) 277-50-01
Вид діяльностіПрофесiйна дiяльнiсть на фондовому ринку. Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.
ОписВiдповiдно до договору акцiї АТ "Райффайзен Банк Аваль" допущенi до торгiв через ПФТС, пiдтримується їх лiстинг, забезбеченi умови для здiйснення купiвлi-продажу цiнних паперiв. АТ «Райффайзен Банк Аваль» є членом бiржi та здiйснює професiйну дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть та брокерська дiяльнiсть).
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Арiо Кепiтал Груп"
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю
Kод за ЄДРПОУ37449782
Місцезнаходження01011, м. Київ, , вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностід/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ-
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон(044) 537-22-90
Факс(044) 280-28-46
Вид діяльностіЮридичнi послуги
ОписКомпанiя надає Банку юридичнi послуги, що включають в себе розробку правової позицiї, пiдготовку процесуальних документiв i представництво iнтересiв Банку.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Юридична фiрма "Салком"
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю
Kод за ЄДРПОУ21556368
Місцезнаходження01001, м. Київ, , вул. Хрещатик, буд. 12А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностід/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ-
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон(044) 537-39-52
Факс(044) 537-39-55
Вид діяльностіЮридичнi послуги
ОписКомпанiя надає Банку юридичнi послуги з правового аналiзу справ, представництва iнтересiв Банку у судовому засiданнi.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиПриватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Унiверсальний полiс"
Організаційно-правова формаПриватне акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ31282197
Місцезнаходження01185, м. Київ,, вул. Чорновола, буд. 20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіАВ N 594343
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документДержавна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа17.02.2012
Міжміський код та телефон(044) 482-16-94
Факс(044) 482-33-33
Вид діяльностіСтрахування
ОписКомпанiя надає Банку страховi послуги зi страхування працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної охорони i членiв доровiльних пожежних дружин.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиАкцiонерне товариство Страхова компанiя "АХА Страхування"
Організаційно-правова формаАкціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ20474912
Місцезнаходження04070, м. Київ,, вул. Iллiнська, буд. 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіАВ № 483288
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документДержавна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа17.09.2009
Міжміський код та телефон(044) 391-11-22
Факс(044) 391-11-21
Вид діяльностіСтрахування
ОписКомпанiя надає Банку страховi послуги з добровiльного страхування майна (термiнали самообслуговування).
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиПриватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Унiка"
Організаційно-правова формаПриватне акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ20033533
Місцезнаходження01601, м. Київ,, вул. Рейтарська, буд. 37
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіАВ N 520672
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документДержавна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа15.03.2010
Міжміський код та телефон(044) 225-60-00
Факс-
Вид діяльностіСтрахування
ОписКомпанiя надає Банку страховi послуги з медичного страхування, страхування автотранспорту, страхування ЦПВВТЗ, страхування ризикiв при здiйсненнi банкiвської дiяльностi, страхування майна.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиПублiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Українська Страхова Група"
Організаційно-правова формаПублічне акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ34540244
Місцезнаходження03038, м. Київ,, вул. I.Федорова, буд. 32-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіАВ N 082320
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документДержавна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа22.06.2006
Міжміський код та телефон(044) 206-65-45
Факс(044) 503-99-97
Вид діяльностіСтрахування
ОписКомпанiя надає Банку страховi послуги по добровiльному страхуванню вантажiв.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ернст енд Янг"
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю
Kод за ЄДРПОУ33306958
Місцезнаходження01001, м. Київ,, вул. Хрещатик, буд. 19А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності3516
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документАудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа27.01.2005
Міжміський код та телефон(044) 490-30-30
Факс(044) 490-30-30
Вид діяльностіАудиторськi послуги
ОписКомпанiя надає Банку професiйнi послуги.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиПриватне акцiонерне товариство "КПМГ Аудит"
Організаційно-правова формаПриватне акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ31032100
Місцезнаходження01001, м. Київ,, вул. Михайлiвська, буд. 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності2397
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документАудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа26.01.2001
Міжміський код та телефон(044) 459-00-25
Факс(044) 490-55-08
Вид діяльностіАудиторськi послуги
ОписКомпанiя надає аудиторськi послуги з проведення зовнiшнього аудиту фiнансової звiтностi АТ "Райффайзен Банк Аваль", рiчного звiту.