Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2014рік

Назва:ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "ЯРИНА"
ЄДРПОУ:31432333

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "ЯРИНА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АД №555589
3. Дата проведення державної реєстрації
18.05.2001
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
6446828
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
3
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
55.10Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
56.10Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
56.30Обслуговування напоями
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
26005263691
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н